Tanıtım

Tanıtım

Akdeniz Üniversitesi’nin en seçkin fakültelerinden biri olan Fen-Edebiyat Fakültesi, 1982 yılında başladığı eğitim-öğretim hizmetine, Yüksek Öğretim Kurulu’nun 25.10.2010 tarih ve 1058 sayılı kararıyla 2010-2011 eğitim-öğretim döneminden itibaren Fen Fakültesi olarak devam etmektedir. Fakültemiz, yönetim yapısı ve yetkin kadrosuyla stratejik planlamalar doğrultusunda geleceğe güvenli ve emin adımlarla ilerlemektedir.

Fakültemizin 5 bölümünde 90 akademik ve 18 idari personel görev yapmakta olup, toplam 1364 öğrenci eğitim-öğretim görmektedir. 

Fakültemizde, yürütülen eğitim-öğretim ve bilimsel faaliyetlerin yanında, hem kamu kuruluşlarına hem de özel sektörde faaliyet gösteren kuruluş ve işletmelere, ürün ve hizmet üretimi aşamasında ihtiyaç duydukları deney, analiz ve danışmanlık hizmetleri verilmektedir. Bu şekilde, toplumun ihtiyaçlarını karşılayan, bilimsel çalışmalara hız veren, kendi öz kaynaklarını     yaratan ve yarattığı kaynakları etkin ve verimli bir şekilde kullanan kurumsal bir kimlik yapısı oluşturulmaya çalışılmaktadır. Bu yapının gelecekte geliştirilmesi ve çağın gereklerine göre güncellenmesi Fakültemizin en önemli hedeflerinden biridir.

Misyon

Misyonumuz, nitelikli akademik personelimizle humanitas kavramının evrensel ilkelerine uygun eğitim ve zamanın ötesinde araştırmalar yaparak bilimsel bilgi birikiminin sınırlarını aşmak, bunu yaparken uluslararası ve disiplinlerarası işbirlikleri ile toplum yararını gözetmektir.

Vizyon

Vizyonumuz Atatürk rehberliğinde, en doğru yol gösterici bilimi hayatın her alanında etkin kılarak ulusal ve uluslararası alanda lider bir fakülte olmaktadır.

Eklenme tarihi :3.10.2022 17:24:57
Son güncelleme : 13.12.2023 11:00:22