Staj

Staj yapacak öğrencilerin dikkatine,

Kimya Bölümünde öğrenim görmekte olan öğrencilerimizin 45 iş günü staj yapma yükümlülüğü bulunmaktadır. Diğer Bölümlerde öğrenim görmekte olan öğrencilerimizin isteğe bağlı staj yapabilmeleri için Bölüm Başkanlıklarının onayı gerekmektedir.

Kimya Bölümü öğrencilerinin staj yapabilmesi için en az 120 kredilik dersten başarılı olmaları gerekmektedir.

Kimya Bölümü öğrencileri Kimya Bölümü Staj Komisyon Sorumlusu Doç. Dr. Edip Bayram ile iletişime geçerek, staj yapmak istedikleri kurumdan ön onay aldıktan sonra belgelerini hazırlayacaklardır.

Öğrenciler staj yapmak istedikleri kamu/özel kurum veya kuruluşlar ile kendileri irtibata geçerek eğitim-öğretim dönemi ile çakışmayacak şekilde staj yapacakları tarihleri belirler.

http://fen.akdeniz.edu.tr/staj-islemleri/ adresinde yer alan staj başvuru formundan 3 adet çıktı alıp belgeleri eksiksiz bir şekilde doldurur ve staj yapmak istediği kuruma kaşe/mühür üstüne imzalatarak Fakültemiz Yazı İşleri birimine stajın başlama tarihinden en az 10 gün önce elden teslim eder. Şehir dışında bulunan öğrencilerimiz posta veya kargo ile belgelerini gönderebilirler. Islak imzalı belgeler teslim edilmek şartı ile faks ile gönderilen belgeler kabul edilecektir.

Öğrenciler Fakültemizce onaylanan staj evraklarından iki nüshasını yine elden teslim alarak bir tanesini staj yapacakları kuruma ibraz eder. Nüshalardan bir tanesi ise öğrencinin kendisinde kalır. Şehir dışında bulunan öğrencilerimiz teyit amaçlı e-posta (akdeniz.edu.tr uzantılı öğrenci hesapları üzerinden) göndermeleri halinde TC kimlik numarasını belirttikleri kişiye evrakları teslim edilebilir. Diğer öğrencilerimizin belgeleri ise yine teyit amaçlı e-posta göndermeleri halinde belirttikleri numaraya faks çekilecektir.

Staj yapan her öğrenci http://fen.akdeniz.edu.tr/staj-islemleri/  adresinde yer alan puantaj formunu doldurup her ayın 14’ünde ve stajının bittiği gün faks ile Fakültemize göndermek zorundadır. Staj süresini uzatmak isteyen, stajını erken bitirmek veya iptal etmek isteyen öğrencilerimiz dilekçe yazarak Fakültemize faks çekeceklerdir.

Kimya Bölümü öğrencileri staj yaptıkları her gün için http://fen.akdeniz.edu.tr/kimya-bolumu/duyurular linkinde yer alan staj defterini tutarlar ve stajlarının bittiği gün kurum/kuruluşlarından kapalı zarf içinde alacakları staj sertifikalarını Kimya Bölümü Staj Komisyon Sorumlusu Doç. Dr. Edip Bayram’a elden teslim ederler. Kargo veya posta ile gönderilen evraklar da Fakültemizce kabul edilecektir.

Staj süresince öğrencilerimiz Yazı İşleri personeli Hüseyin BAKIŞLI ile 0242 310 2388 numaralı telefon üzerinden veya jkes07@yahoo.com mail adresi üzerinden iletişime geçebilirler.

STAJ BAŞVURU FORMU

 

puantaj – 15 temmuz – 14 ağustos

Eklenme tarihi :4.10.2022 16:21:39
Son güncelleme : 4.10.2022 16:21:39