Vizyon ve Misyon

VİZYON


Uzay Bilimleri ve Teknolojileri Bölümü mevcut bilimsel bilgiyi kullanan mühendislik uygulamalarından farklı,

yalın uzay  uygulamalarının ötesinde, temelde bilimsel bilgiyi sonuçta uzay araştırmalarını

daha ileri götürmeyi hedefleyen eğitim, öğretim ve araştırmalarlabilgi üretimini ve uygulamarını öne çıkarmaktır.

 

 

MİSYON


Uzay Bilimleri, Uzaktan Algılama ve Uzay Teknolojileri alanlarında temel bilgi ve becerileri lisans düzeyinde aktararak,

Yüksek Lisans programı ile bu bilgi ve becerileri kullanabilen uzmanlar yetiştirerek,

Doktora programıyla da, problem çözebilen, yeni fikirler üreten, uygulayabilen, donanımlı,

uluslararası düzeyde  akademisyen ve elamanları ülkemize kazandırmaktır.

Misyon

Temel Bilimlerin ve 'humanitas' kavramının evrensel ilkeleri ile hareket eden Fakültemizin misyonu ‘quaere verum / gerçeği araştır’ ve ‘rerum causas cognoscere / olayların nedenlerini düşün’ kaidelerinden hareketle uluslararası düzeyde eğitim-öğretim ve bilimsel üretim yapmaktır.

Vizyon

Vizyonumuz Atatürk ilke ve devrimlerini rehber edinmek, Temel ve Sosyal Bilimlerin evrensel ilkelerinden hareketle bu ilke ve devrimleri sosyal hayata uygulamak ve Fakültemiz bünyesindeki Öğretim Elemanı ve Öğrencilerin uluslararası bir bilinç ve eğitime sahip olmalarını sağlamaktır.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi
Fen Fakültesi Pınarbaşı Mah. Dumlupınar Bul. Kampüs - Konyaaltı / Antalya Bina No: 578 Bina Kodu: 1952688 Bu adrese ait adres kodu: 1355883982
Tel: 0 242 - 2278906
Tel: 0 242 3102294- Fax