Bitirme Çalışması

Bitirme Çalışması


        05.06.2017 Pazartesi günü bölümümüz öğrencileri 2016/2017 Eğitim Öğretim Yılı bitirme çalışmalarını aşağıda belirtilen programa göre sunacaklardır:
09:00 – Öğrencilerimiz bölüme gelerek, hazırlamış oldukları sunum dosyalarını “PDF” formatında kendileri için ayrılan bilgisayara  yükleyeceklerdir.
09:30 – Sunumlara başlanacak.
-Sunumlar en fazla 5 dk. ile sınırlı olacak.
-Sunum sırasında öğrencilere soru sorulmayacak, sorular poster başında öğrencilere yöneltilebilecek.
•Sunumların bitimiyle birlikte her öğrenci kendi posterinin başına geçerek soruları yanıtlayacak.

 

Misyon

Temel Bilimlerin ve 'humanitas' kavramının evrensel ilkeleri ile hareket eden Fakültemizin misyonu ‘quaere verum / gerçeği araştır’ ve ‘rerum causas cognoscere / olayların nedenlerini düşün’ kaidelerinden hareketle uluslararası düzeyde eğitim-öğretim ve bilimsel üretim yapmaktır.

Vizyon

Vizyonumuz Atatürk ilke ve devrimlerini rehber edinmek, Temel ve Sosyal Bilimlerin evrensel ilkelerinden hareketle bu ilke ve devrimleri sosyal hayata uygulamak ve Fakültemiz bünyesindeki Öğretim Elemanı ve Öğrencilerin uluslararası bir bilinç ve eğitime sahip olmalarını sağlamaktır.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi
Fen Fakültesi Dumlupınar Bulvarı Kampüs/ANTALYA
Tel: 0 242 - 2278900 (5 Hat)
Tel: 0 242 2278911- fax