Yayınlar

Yayınlar


 

2018

* Bu sayfa yıllık periyotla güncellenmektedir!
 

2017

 

» Ardahanlioğlu Z.R., Karakuş N., Selim S., Çınar İ., Türkkan H.R., “Kentsel Tarım Alanlarının CBS Teknolojileri Kullanılarak Dağılımının Değerlendirilmesi: Seydikemer Örneği”, Fen, Matematik, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Araştırmaları 2017, Çiftçi, N., Kara, Y., Yalçınkaya, İ., Şahin, M., Ağaçayak, T., Ed., Çizgi Kitabevi Yayınları, Antalya, ss.198-205, 2017

» Aslan N., Koç San D., Sönmez N.K., Çoşlu M. , “Landsat-8 Ve Sentinel-2a Uydu Görüntülerinin Arazi Kullanımı/Arazi Örtüsü Sınıflandırma Performanslarının Karşılaştırılması”, Fen, Matematik, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Araştırmaları, Çiftçi, N., Kara, Y., Yalçınkaya, İ., Şahin, M., Ağaçayak, T., Ed., Ed., Çizgi Kitabevi Yayınları, Antalya, ss.65-70, 2017

» Bayram B., Şeker D.Z., Akpinar B., Demir N., Yuksel Y., “Shoreline Extraction using UAV-LIDAR data and UAV-Aerial Photographs”, 19th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region, ROMA, ITALYA, 4-6 Ekim 2017, pp.2-2

» Bozhöyük Ardahanlıoğlu Z.R., Karakuş N., Selim S., “The Approach of Local People Towards the Phenomenon of Protection: Case Study of fethiye-Göcek Special Environmental Protection Area”, in: Contemporary Studies in Environment and Tourism, Efe R., Öztürk M., Eds., Cambridge Scholar Publishing, Newcastle, pp.347-357, 2017

» Çoşlu M. , Sönmez N.K., Koç San D., Aslan N., “Sentinel-2a Görüntülerinden Nesne Tabanlı Arazi Kullanımı/Arazi Örtüsü Haritalamasında Makine Öğrenme Algoritmalarının Değerlendirilmesi”, Fen, Matematik, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Araştırmaları, Çiftçi, N., Kara, Y., Yalçınkaya, İ., Şahin, M., Ağaçayak, T., Ed., Ed., Çizgi Kitabevi Yayınları, Antalya, ss.71-76, 2017

» Demir N., “Mekansal Bilgi Teknolojilerinde Trendler ve Gelecek”, Harita Bülteni, ss.34-35, 2017

» Demir N., “Using UAVs For Detection Of Trees From Digital Surface Models”, JOURNAL OF FORESTRY RESEARCH, vol.Accepted, pp.1-9, 2017

» Demir N., Bayram B., Şeker D.Z., Oy S., Bozkurt S., Ince A., “Analyzing the Impact of an Earthquake on the Shoreline with use of SAR Images as Alternative Dataset”, 19th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region, ROMA, ITALYA, 4-6 Ekim 2017, pp.1-1

» Demir N., Oy S., Erdem F., Bayram B., Şeker D.Z., “INTEGRATED SHORELINE EXTRACTION APPROACH WITH USE OF RASAT MS AND SENTINEL-1A SAR IMAGES”, ISPRS Ann. Photogramm. Remote Sens. Spatial Inf. Sci.,, WUHAN, ÇIN HALK CUM., 18-22 Eylül 2017, vol.IV-2-W4, pp.445-449

» Devogele M., Tanga P., Bendjoya P., Rivet J.P., Surdej J., Hanus J., Kaplan M., et al., “Shape and spin determination of Barbarian asteroids”, ASTRONOMY & ASTROPHYSICS, vol.607, 2017

» Eren S., Kilçik A., “Investigation of the Relationship between Solar Flares and Sunspot Groups”, Sun and Geosphere, vol.12, no.1, pp.7-10, 2017

» Eren S., Kilçik A., Atay T., Miteva R., Yurchyshyn V., Yurchyshyn V., et al., “Flare-production potential associated with different sunspot groups”, MONTHLY NOTİCES OF THE ROYAL ASTRONOMİCAL SOCİETY, vol.465, pp.68-75, 2017

» Georgieva K., Kilçik A., Nagovitsyn Y., Kirov B., “On the ratio between the sunspot number and the sunspot group number”, Ninth Workshop Solar Influences on the Magnetosphere, Ionosphere and Atmosphere, Sunny Beach, BULGARISTAN, 30 Mayıs – 3 Haziran 2017, pp.3-3

» Georgieva K., Kilçik A., Nagovitsyn Y., Kirov B., “The Ratio Between the Number of Sunspot and the Number of Sunspot Groups”, GEOMAGNETISM AND AERONOMY, no.7, pp.1-7, 2017

» Karakuş N., Bozhöyük Ardahanlıoğlu Z.R., Selim S., Çınar İ., “Fethiye’nin Kentsel Gelişimi Üzerine Bir Araştırma”, II. International Academic Research Congress, ANTALYA, TÜRKIYE, 18-21 Ekim 2017, pp.558-558

» Kaynarca M., Demir N., “Nesne Tabanlı Sınıflandırma İle Karayolunda Bulunan Araçların Tespiti”, Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, ss.12-17, 2017

» Kılıç Y., Erece O., Kaplan M. , “Astrometry with A-Track Using Gaia DR1 Catalogue”, IAU Symposia 330: Astrometry and Astrophysics in the Gaia Sky, Nice, FRANSA, 24-28 Nisan 2017, vol.-, no.-, pp.—

» Kilçik A., Sahin S., “Possible variations in sunspot groups before flaring activity during solar cycles 23 and 24”, TURKISH JOURNAL OF PHYSICS, cilt.41, ss.351-358, 2017

» Kilçik A., Sahin S., Yurchyshyn V., Ozguc A., “Sunspot Group Variations after Flaring Activity”, Ninth Workshop Solar Influences on the Magnetosphere, Ionosphere and Atmosphere, Sunny Beach, BULGARISTAN, 30 Mayıs – 3 Haziran 2017, pp.7-7

» Kilçik A., Yiğit E., Yurchyshyn V., Ozguc A., Rozelot J., “Solar and Geomagnetic Activity Relation for the Last two Solar Cycles”, Sun and Geosphere, pp.31-39, 2017

» Kilçik A., Yurchyshyn V. , Donmez B., Obridko V., Ozguc A. , Rozelot J., “Temporal and Periodic Variations of Sunspot Counts in Flaring and Non-flaring Active Regions”, Ninth Workshop Solar Influences on the Magnetosphere, Ionosphere and Atmosphere, Sunny Beach, BULGARISTAN, 30 Mayıs – 3 Haziran 2017, pp.6-6

» Kocaman S., Anbaroglu B., Ugurlu A., Demir N., “Coğrafi Bilgi Teknolojilerinin Sivil Bilimdeki Yeri”, Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt.17, ss.112-117, 2017

» Köseoğlu D., Sezer A. , Bakiş H., “X-ray Spectral Properties of Wolf-Rayet Binaries WR 140 and WR 11”, 33. Uluslararsı Fizik Kongresi, MUĞLA, TÜRKIYE, 6-10 Eylül 2017, pp.1-1

» Özkardeş B., Bakiş H., Bakiş V., “Orbital parameters of the multiple system EM Boo “, Uluslararası Türk Fizik Kongresi, MUĞLA, TÜRKIYE, 4-8 Eylül 2017, vol.1935, pp.1-5

» Rozelot J., Kosovichev A., Kilçik A., “A Look on the Solar Diameter Data Analysis over the Centuries”, Ninth Workshop Solar Influences on the Magnetosphere, Ionosphere and Atmosphere, Sunny Beach, BULGARISTAN, 30 Mayıs – 3 Haziran 2017, pp.70-76

» Rozelot J., Kosovichev A., Kilçik A., “How big is the Sun? A critical assessment of the diameter data over the centuries”, Ninth Workshop Solar Influences on the Magnetosphere, Ionosphere and Atmosphere, Sunny Beach, BULGARISTAN, 30 Mayıs – 3 Haziran 2017, pp.13-13

» Sahin S., Sarp V., Kilçik A., “Evolution and Life Time Variations of Flaring and Nonflaring Sunspot Groups”, Ninth Workshop Solar Influences on the Magnetosphere, Ionosphere and Atmosphere, Sunny Beach, BULGARISTAN, 30 Mayıs – 3 Haziran 2017, pp.14-14

» Sarp V., Kilçik A., “Solar Flare Effects on Geomagnetic Activity”, Ninth Workshop Solar Influences on the Magnetosphere, Ionosphere and Atmosphere, Sunny Beach, BULGARISTAN, 30 Mayıs – 3 Haziran 2017, pp.25-25

» Selim C., Selim S., “Peyzaj Planlama ve Tasarımında Tıbbi/Aromatik Bitkiler; Antalya/Konyaaltı Kent Parkları Örneği”, II. International Academic Research Congress, ANTALYA, TÜRKIYE, 18-21 Ekim 2017, pp.561-561

» Selim S., “Urban Green Infrastructure System: A comprehensive Approach to Support Biodiversity in Urban Areas”, The 3rdInternational Symposium on EuroAsian Biodiversity (SEAB2017), Minsk, BEYAZ RUSYA, 3-5 Temmuz 2017, pp.687-687

» Selim S., Demir N., “Detecting an ecological networks and connectivity and their effects on sustainable urban development”, International Conference on urban geoinformatics, NEW DELHI, HINDISTAN, 22-23 Şubat 2017, pp.269-279

» Selim S., Selim C., “Problems Encountered in Protected Area Management in Turkey”, The 3rd International Symposium on EuroAsian Biodiversity (SEAB2017), Minsk, BEYAZ RUSYA, 3-5 Temmuz 2017, pp.350-350

» Selim S., Sönmez N.K., “Route Planning Based on Geographical Information Systems: Idebessoss Ancient City in Lycia, Antalya/TURKEY”, Turkish Journal of Forestry, vol.18, pp.302-308, 2017

» Selim S., Sönmez N.K., Çoşlu M. , “İnsansız Hava Araçları (İHA) ile Alınan Görüntülerin Kalitesini Etkileyen Faktörler”, II. International Academic Research Congress, ANTALYA, TÜRKIYE, 18-21 Ekim 2017, pp.675-675

» Selim S., Sönmez N.K., Çoşlu M. , Onur I., “Determination of the ecological connectivity between landscape patches obtained using the knowledge engineer (expert) classification technique “, SPIE Remote Sensing, Varşova, POLONYA, 11-14 Eylül 2017, pp.1-9.

» Selim S., Sönmez N.K., Çoşlu M. , Onur I., “Semi-automatic tree detection from images of unmanned aerial vehicle using object-based image analysis method”, SPIE Remote Sensing, Varşova, POLONYA, 11-14 Eylül 2017, pp.9-9

» Sönmez N.K., Çoşlu M. , Selim S., “Farklı Çözünürlüklerdeki İnsansız Hava Aracı (İHA) Görüntülerinin Nesne Tabanlı Sınıflandırma Sonuçlarına Etkileri”, Fen, Matematik, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Araştırmaları 2017, Çiftçi, N., Kara, Y., Yalçınkaya, İ., Şahin, M., Ağaçayak, T., Ed., Çizgi Kitabevi Yayınları, Antalya, ss.57-64, 2017

» Sönmez N.K., Turkkan H.R., Selim S., “Yıllık Yağışların Yersel Değişimlerinin Jeoistatistiksel Yöntemle Belirlenmesi ve CBS Tabanlı Analizi; Antalya Örneği “, International Academic Research Congress, ANTALYA, TÜRKIYE, 18-21 Ekim 2017, pp.1081-1089

» Şahin T., “LIME: Semiautomated line measurement and identification from stellar spectra”, TURKISH JOURNAL OF PHYSICS, cilt.41, ss.367-376, 2017

 

 

2016

»  Atay T., Kaplan M. , Kılıç Y., Karapınar N., “A-Track: A new approach for detection of moving objects in FITS images”, COMPUTER PHYSICS COMMUNICATIONS, vol.207, pp.524-530, 2016

»  Bakis H., Bakiş V., Eker Z., Demircan O., “Active binary R Arae revisited: Bringing the secondary component to light and physical modelling of the circumstellar material”, MONTHLY NOTICES OF THE ROYAL ASTRONOMICAL SOCIETY, vol.458, pp.508-516, 2016

»  Bakiş H., Bakiş V., Eker Z., Demircan O., “Active Binary R Arae Revisited: Bringing the Secondary Component to Light and Physical Modeling of the Circumstellar Material”, MONTHLY NOTICES OF THE ROYAL ASTRONOMICAL SOCIETY, vol.1, pp.1-10, 2016

»  Bakiş V., Bakiş H., Bilir S. , Eker Z., “Study of Eclipsing Binary and Multiple Systems in OB Associations IV: Cas OB6 Member DN Cas”, PUBLICATIONS OF THE ASTRONOMICAL SOCIETY OF AUSTRALIA, vol.33, pp.1-10, 2016

»  Bilir S., Bostanci Z.F., Yontan T., Güver T., Bakiş V., Ak T., et al., “CCD UBV photometry and kinematics of the open cluster NGC 225”, ADVANCES IN SPACE RESEARCH, vol.58, pp.1900-1914, 2016

»  Demir N., “Using UAVs For Detection Of Trees From Digital Surface Models”, JOURNAL OF FORESTRY RESEARCH, vol.Accepted, pp.XX-XX, 2016

»  Kaplan M. , Erece O., Aslan G., Eker Z., “Dynamical analyses on the transitivity from JFC and Centaur regions to NEAs with Tisserand parameters from 2 to 3”, ADVANCES IN SPACE RESEARCH, vol.59, pp.1-1, 2016

»  Karakuş N., Selim S., “Assessment of Computer Aided Design Lesson in Vocational School Programmes of Landscape and Ornamental Plants in Turkey”, Electronic Journal Of Vocational Colleges, vol.6, pp.1-9, 2016

»  Karakuş N., Selim S., Bozhöyük Ardahanlıoğlu Z.R., Özer Ö., Çınar İ., “Awareness of vocational school students towards environment and nature conservation”, Journal of Human Sciences, vol.1, no.3, pp.4058-4071, 2016

»  Kilçik A., Yurchyshyn V., Clette F., Ozguc A., Rozelot J.-., “Active Latitude Oscillations Observed on the Sun”, SOLAR PHYSICS, vol.291, pp.1077-1087, 2016

»  Kurunç A., Erşahin S., Sönmez N.K., Kaman H., Uz İ., Uz B.Y., et al.,”Seasonal changes of spatial variation of some groundwater quality variables in a large irrigated coastal Mediterranean region of Turkey”, SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT, vol.554, pp.53-63, 2016

»  Ozguc A., Kilçik A., Georgieva K., Kirov B., “Temporal Offsets Between Maximum CME Speed Index and Solar, Geomagnetic, and Interplanetary Indicators During Solar Cycle 23 and the Ascending Phase of Cycle 24”, SOLAR PHYSICS, vol.291, pp.1533-1546, 2016

»  Selim S., Çoşlu M., Sönmez N.K., Karakuş N. , “Köyceğiz Gölü ve Dalyan Kanallarında Kıyı Kenar Çizgisinin UA ve CBS Teknikleri ile Belirlenmesi, Alanda Karşılaşılan Sorunlar”, Süleyman Demirel University Journal of Natural and Applied Sciences, vol.21, pp.1-7, 2016

»  Sönmez N.K., Slater B., “Measuring Intensity of Tillage and Plant Residue Cover Using Remote Sensing”, EUROPEAN JOURNAL OF REMOTE SENSING, vol.49, pp.121-135, 2016

»  Şahin T., Lambert D.L., Klochkova V.G., Panchuk V.E., “HD179821 (V1427 Aql, IRAS 19114+0002) — A Massive Post-Red Supergiant Star?”, MONTHLY NOTICES OF THE ROYAL ASTRONOMICAL SOCIETY, vol.461, pp.4071-4087, 2016

 

 

Misyon

Temel Bilimlerin ve 'humanitas' kavramının evrensel ilkeleri ile hareket eden Fakültemizin misyonu ‘quaere verum / gerçeği araştır’ ve ‘rerum causas cognoscere / olayların nedenlerini düşün’ kaidelerinden hareketle uluslararası düzeyde eğitim-öğretim ve bilimsel üretim yapmaktır.

Vizyon

Vizyonumuz Atatürk ilke ve devrimlerini rehber edinmek, Temel ve Sosyal Bilimlerin evrensel ilkelerinden hareketle bu ilke ve devrimleri sosyal hayata uygulamak ve Fakültemiz bünyesindeki Öğretim Elemanı ve Öğrencilerin uluslararası bir bilinç ve eğitime sahip olmalarını sağlamaktır.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi
Fen Fakültesi Dumlupınar Bulvarı Kampüs/ANTALYA
Tel: 0 242 - 2278900 (5 Hat)
Tel: 0 242 2278911- fax