Projeler

Projeler


 

2017

 

 

 

2016

»  “Yakın Uzaydaki İki Çizgili Tayfsal ve Tutulmalı Ayrık Çift Yıldız Verileriyle Güncellenmiş Kütle Parlaklık Bağıntısını Kullanıp Anakol Etkin Sıcaklıklarının İyileştirilmesi Bolometrik Düzeltme Katsayılarının Hesaplanması”

» “İkiz Çift Yıldızların ASAS Sayımı”, TÜBITAK 115F029

» “Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Kullanılarak ve Uzaktan Algılama Teknikleri Kullanılarak Antalya İli ve Çevresinde Optik Astronomi Amaçlı Gözlemevi İçin Uygun Yer Seçimi Projesi”, BAP Güdümlü, BAP-2012.01.0200.005, 2016

» The Interpretation of High-Resolution Optical Spectra of Highly Evolved Stars Such As HD 179821″, Bilimsel Araştırma Projesi, TUBITAK BIDEP-2219, 2016

» Güneş Leke Gruplarının Patlama Üretme Potansiyellerinin ve Grupta Gözlenen İlişkili Değişimlerin Araştırılması”, TÜBITAK 115F031

» Dünya’ya Yakın Asteroidlere Kaynaklık Eden Asteroid Bölgelerinin Araştırılması”, TÜBITAK Projesi, 3501

» İnsansız Hava araçları(İHA) görüntülerinin yöneltilmesi”, BAP, FBA-2015-446

 

 

 

* Bu sayfa yıllık periyotla güncellenmektedir!

Misyon

Temel Bilimlerin ve 'humanitas' kavramının evrensel ilkeleri ile hareket eden Fakültemizin misyonu ‘quaere verum / gerçeği araştır’ ve ‘rerum causas cognoscere / olayların nedenlerini düşün’ kaidelerinden hareketle uluslararası düzeyde eğitim-öğretim ve bilimsel üretim yapmaktır.

Vizyon

Vizyonumuz Atatürk ilke ve devrimlerini rehber edinmek, Temel ve Sosyal Bilimlerin evrensel ilkelerinden hareketle bu ilke ve devrimleri sosyal hayata uygulamak ve Fakültemiz bünyesindeki Öğretim Elemanı ve Öğrencilerin uluslararası bir bilinç ve eğitime sahip olmalarını sağlamaktır.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi
Fen Fakültesi Dumlupınar Bulvarı Kampüs/ANTALYA
Tel: 0 242 - 2278900 (5 Hat)
Tel: 0 242 2278911- fax