Uzaktan Algılama (Remote Sensing)

Uzaktan Algılama ABD


       

        Yeryüzündeki ve özellikle doğal ortamlardaki ilişkilerin dinamikliği, bu ilişkileri gözleyebilme ve değişimleri kısa sürelerde izleyebilme zorunluluğunu ortaya çıkarmıştır. Böylesi çalışmaları yapmak için de yeryüzüne ilişkin sürekli yeni bilgi ve verilerin elde edilmesi gerekmektedir. Günümüzde yeryüzü kaynaklarına yönelik sürekli bilgi akışını sağlamak ve söz konusu bilgilere kısa sürelerde ve doğru bir şekilde ulaşabilmek amacıyla pek çok yeni teknoloji geliştirilmiştir. Bu teknolojilerden birisi de Uzaktan Algılama Bilim ve Teknolojisidir.

        UZAKTAN ALGILAMA; Objelere fiziksel değinimde bulunmaksızın herhangi bir uzaklıktan yapılan ölçmelerle, objeler hakkında bilgi edinme bilim ve sanatı şeklinde tanımlanmaktadır. Bu sistemle, cisimlerden uzak bir mesafeden, çeşitli aletlerle veya uydularla, cisimler hakkında çeşitli verilerin elde edilmesi ve özelliklerinin ölçülmesi mümkün olabilmektedir.

        Hava fotoğrafçılığı, ardından  uzaya gönderilen uydular ve geliştirilen fotoğrafik algılayıcılarla uzaktan algılama sistemi, ileri bir teknoloji olarak bugünkü halini almıştır. Yeryüzünü gözleyen algılayıcı sistemleri taşıyan uyduların son yıllardaki gelişimiyle, bu sistem sayesinde yeryüzü hakkında çok miktarda fotoğrafik ve diğer formlarda verilerin elde edilmesi olanağı sağlanmıştır.

        Uzaktan Algılama Bilim ve Teknolojisi ile elde edilen görüntü ve sayısal veriler sayesinde, jeoloji, hidrojeoloji, bitki örtüsü, arazi kullanımı, toprak etüd ve haritalama, erozyon, hava tahmini, ürün belirlemesi, çevre kirliliğinin araştırılması ve doğadaki canlı hayvan hareketlerinin izlenmesi, duman görünmeden çok önce orman yangınlarının yerinin bulunması, su kirliliğinin ve buz dağlarının hareketlerinin belirlenmesi, küçük ve orta ölçekli topoğrafik haritaların üretimi ve bunların güncelleştirilmesi gibi daha pek çok alanda çalışmalar yürütülmektedir.

Misyon

Temel Bilimlerin ve 'humanitas' kavramının evrensel ilkeleri ile hareket eden Fakültemizin misyonu ‘quaere verum / gerçeği araştır’ ve ‘rerum causas cognoscere / olayların nedenlerini düşün’ kaidelerinden hareketle uluslararası düzeyde eğitim-öğretim ve bilimsel üretim yapmaktır.

Vizyon

Vizyonumuz Atatürk ilke ve devrimlerini rehber edinmek, Temel ve Sosyal Bilimlerin evrensel ilkelerinden hareketle bu ilke ve devrimleri sosyal hayata uygulamak ve Fakültemiz bünyesindeki Öğretim Elemanı ve Öğrencilerin uluslararası bir bilinç ve eğitime sahip olmalarını sağlamaktır.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi
Fen Fakültesi Pınarbaşı Mah. Dumlupınar Bul. Kampüs - Konyaaltı / Antalya Bina No: 578 Bina Kodu: 1952688 Bu adrese ait adres kodu: 1355883982
Tel: 0 242 - 2278906
Tel: 0 242 3102294- Fax