Tanıtım

Tanıtım

Akdeniz Üniversitesi’nin en seçkin fakültelerinden biri olan Fen-Edebiyat Fakültesi, 1982 yılında başladığı eğitim-öğretim hizmetine, Yüksek Öğretim Kurulu’nun 25.10.2010 tarih ve 1058 sayılı kararıyla 2010-2011 eğitim-öğretim döneminden itibaren Fen Fakültesi olarak devam etmektedir. Fakültemiz, yönetim yapısı ve yetkin kadrosuyla stratejik planlamalar doğrultusunda geleceğe güvenli ve emin adımlarla ilerlemektedir.

Fakültemizin 5 bölümünde 78 akademik ve 27 idari personel görev yapmakta olup, örgün öğretimde 1115, ikinci öğretimde 416 öğrenci olmak üzere toplam 1531 öğrenci eğitim-öğretim görmektedir. Fakültemiz bünyesinde ikinci öğretim faaliyetleri Matematik ve Biyoloji Bölümlerinde yürütülmektedir.

Fakültemizde, yürütülen eğitim-öğretim ve bilimsel faaliyetlerin yanında, hem kamu kuruluşlarına hem de özel sektörde   faaliyet gösteren kuruluş ve işletmelere, ürün ve hizmet üretimi aşamasında ihtiyaç duydukları deney, analiz ve danışmanlık hizmetleri verilmektedir. Bu şekilde, toplumun ihtiyaçlarını karşılayan, bilimsel çalışmalara hız veren, kendi öz kaynaklarını     yaratan ve yarattığı kaynakları etkin ve verimli bir şekilde kullanan kurumsal bir kimlik yapısı oluşturulmaya çalışılmaktadır. Bu yapının gelecekte geliştirilmesi ve çağın gereklerine göre güncellenmesi Fakültemizin en önemli hedeflerinden biridir.

Misyon

Temel Bilimlerin ve ‘humanitas’ kavramının evrensel ilkeleri ile hareket eden Fakültemizin misyonu ‘quaere verum / gerçeği araştır’ ve ‘rerum causas cognoscere / olayların nedenlerini düşün’ kaidelerinden hareketle uluslararası düzeyde eğitim-öğretim    ve bilimsel üretim yapmaktır.

Vizyon

Vizyonumuz Atatürk ilke ve devrimlerini rehber edinmek, Temel ve Sosyal Bilimlerin evrensel ilkelerinden hareketle bu ilke     ve devrimleri sosyal hayata uygulamak ve Fakültemiz bünyesindeki Öğretim Elemanı ve Öğrencilerin uluslararası bir bilinç ve eğitime sahip olmalarını sağlamaktır.

Misyon

Temel Bilimlerin ve 'humanitas' kavramının evrensel ilkeleri ile hareket eden Fakültemizin misyonu ‘quaere verum / gerçeği araştır’ ve ‘rerum causas cognoscere / olayların nedenlerini düşün’ kaidelerinden hareketle uluslararası düzeyde eğitim-öğretim ve bilimsel üretim yapmaktır.

Vizyon

Vizyonumuz Atatürk ilke ve devrimlerini rehber edinmek, Temel ve Sosyal Bilimlerin evrensel ilkelerinden hareketle bu ilke ve devrimleri sosyal hayata uygulamak ve Fakültemiz bünyesindeki Öğretim Elemanı ve Öğrencilerin uluslararası bir bilinç ve eğitime sahip olmalarını sağlamaktır.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi
Fen Fakültesi Pınarbaşı Mah. Dumlupınar Bul. Kampüs - Konyaaltı / Antalya Bina No: 578 Bina Kodu: 1952688 Bu adrese ait adres kodu: 1355883982
Tel: 0 242 - 2278906
Tel: 0 242 3102294- Fax