Programa Kabul, Yeterlilikler ve Çalışma Alanları

Programa Kabul Koşulları

Üniversite giriş puanında yeterli puanı alan öğrenciler bölümümüze kabul edilmektedir.

Geçmiş yıllara ait yerleşme istatistiklerine buradan ulaşabilirsiniz.

Program Yeterlilikleri

 1. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak Matematik alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
 2. Alanı ile ilgili temel yazılımları kullanır.
 3. Temel bilgisayar programlama mantığını bilir ve programlama yapar.
 4. Matematiğin, doğa ve sanat ile olan ilişkisini kurar.
 5. Matematik alanındaki temel kavramları ve yöntemleri bilir ve problem çözümünde uygular.
 6. Problemi tanımlama, öğeler arası ilişkilendirme ve çözüm üretme becerisine sahiptir.
 7. Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışır.
 8. Matematik alanında gerekli olan bilgiye, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanarak ulaşır.
 9. Matematiksel gösterim ve ifadeler kullanarak, problemi etkili bir şekilde yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
 10. Matematiğin alt disiplinleri arasındaki ilişkileri kurar ve problemlerin çözümünde bu ilişkileri kullanır.
 11. Farklı disiplinlerdeki problemler için matematiksel soyutlama yapar ve çözüm yolları araştırır.
 12. Nesnel ile öznel kavramlar arasındaki farkı kavrar ve nesnel ifade etme ve değerlendirme yapabilme yetisine sahiptir.
 13. Matematiği farklı disiplinlerle ilişkilendirir, farklı disiplinlerdeki problemlerin matematiksel modellerini oluşturur ve çözüm yolları geliştirir.
 14. Bilimsel ve analitik düşünme becerilerini kullanarak, temel bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini bilir ve uygular.
 15. Matematiksel gerçeklere dayalı çıkarsama yapabilme becerisine sahiptir.

Mezun Olanların Çalışma Alanları

Mezunlarımız gerek kamu kurumlarında gerekse özel sektörde matematik, istatistik ve sayısal verilerle ilgili birçok iş kolunda çalışma imkanına sahiptirler. Bunun yanında, bir eğitim fakültesinde pedagojik formasyon eğitimini tamamlayarak matematik öğretmeni olma seçenekleri bulunmaktadır. Son olarak, istekli öğrenciler yüksek lisans ve doktora ile akademik çalışmalara devam ederek akademik bir kariyer oluşturabilirler.

Misyon

Temel Bilimlerin ve 'humanitas' kavramının evrensel ilkeleri ile hareket eden Fakültemizin misyonu ‘quaere verum / gerçeği araştır’ ve ‘rerum causas cognoscere / olayların nedenlerini düşün’ kaidelerinden hareketle uluslararası düzeyde eğitim-öğretim ve bilimsel üretim yapmaktır.

Vizyon

Vizyonumuz Atatürk ilke ve devrimlerini rehber edinmek, Temel ve Sosyal Bilimlerin evrensel ilkelerinden hareketle bu ilke ve devrimleri sosyal hayata uygulamak ve Fakültemiz bünyesindeki Öğretim Elemanı ve Öğrencilerin uluslararası bir bilinç ve eğitime sahip olmalarını sağlamaktır.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi
Fen Fakültesi Pınarbaşı Mah. Dumlupınar Bul. Kampüs - Konyaaltı / Antalya Bina No: 578 Bina Kodu: 1952688 Bu adrese ait adres kodu: 1355883982
Tel: 0 242 - 2278906
Tel: 0 242 3102294- Fax