Kod Ders Z/S Teo. Uyg. AKTS Öğretim Elemanı
MAT7005 Seminer I Seçmeli Dersler 0 2 5
MAT7007 Topolojik Vektör Uzayları I Seçmeli Dersler 3 0 8 -
MAT7009 Cebirsel Sayılar Teorisi I Seçmeli Dersler 3 0 8 -
MAT7011 Modüler Formlar ve Otomorf Formlar I Seçmeli Dersler 3 0 8 -
MAT7013 Sayılar Teorisinde Özel Konular Seçmeli Dersler 3 0 8 -
MAT7015 Fonksiyonel Analizde Seçme Konular I Seçmeli Dersler 3 0 8 SİMTEN BAYRAKÇI
MAT7017 Değişmeli Cebir Seçmeli Dersler 3 0 8 -
MAT7019 Kategori Teorisi I Seçmeli Dersler 3 0 8 -
MAT7021 Latis Teoride Özel Konular I Seçmeli Dersler 3 0 8 -
MAT7023 Yarı-Riemann Geometri Seçmeli Dersler 3 0 8 ABDİLKADİR CEYLAN ÇÖKEN
MAT7025 Değişmesiz Halka Teorisi I Seçmeli Dersler 3 0 8 -
MAT7027 Harmonik Analiz I Seçmeli Dersler 3 0 8 -
MAT7029 Modül Teorisi I Seçmeli Dersler 3 0 8 MUSTAFA ALKAN
MAT7033 Hilbert Uzayları Seçmeli Dersler 3 0 8 -
MAT7035 Analitik Sayılar Teorisine Giriş Seçmeli Dersler 3 0 8 AYHAN DİL
MAT7037 Yüksek Diferansiyel Geometri I Seçmeli Dersler 3 0 8 -
MAT7039 Belirtisiz Kümeler I Seçmeli Dersler 3 0 8 -
MAT7041 Bulanık Fonksiyonlar Teorisi ve Uygulamaları I Seçmeli Dersler 3 0 8 -
MAT7043 Tensör Geometri Seçmeli Dersler 3 0 8 -
MAT7045 p-adik Sayılar Seçmeli Dersler 3 0 8 VELİ KURT
MAT7047 Soyut Konveks Analiz ve Global Optimizasyon Seçmeli Dersler 3 0 8 -
MAT7049 Kombinatorik I Seçmeli Dersler 3 0 8 MUHAMMET CİHAT DAĞLI
MAT7051 Hipergeometrik Serilere Giriş Seçmeli Dersler 3 0 8 -
MAT7053 Dağılım Teorisine Giriş Seçmeli Dersler 3 0 8 -
MAT7055 Cebirsel Fonksiyonlar I Seçmeli Dersler 3 0 8 -
MAT7057 Adi Diferansiyel Denklemlerin Nümerik Çözümleri Seçmeli Dersler 3 0 8 ŞUAYİP YÜZBAŞI
MAT7059 Kısmi Diferansiyel Denklemler Seçmeli Dersler 3 0 8 -
MAT7061 İntegral Denklemlerin Nümerik Çözümleri I Seçmeli Dersler 3 0 8 -
MAT7063 Fark Denklemleri I Seçmeli Dersler 3 0 8 ÖZKAN ÖCALAN
MAT7065 Analitik Kombinatorik Seçmeli Dersler 3 0 8 -
MAT7067 Soyut Konveks Analiz I Seçmeli Dersler 3 0 8 -
MAT7069 Global Optimizasyon Teorisi I Seçmeli Dersler 3 0 8 -
MAT7031 CEBİRDE SEÇME KONULAR - I Seçmeli Dersler 3 0 8 -
MAT7071 HOMOLOJİK CEBİR - I Seçmeli Dersler 3 0 8 -
MAT7075 İLERİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE ETİK-I Seçmeli Dersler 3 0 8 YILMAZ ŞİMŞEK
MAT7077 MEKANSAL VERİ ANALİZİ Seçmeli Dersler 3 0 8 Füsun YALÇIN
MAT7073 CEBİRSEL EĞRİLER - I Seçmeli Dersler 3 0 8 NESRİN TUTAŞ
FBE7901 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu Dersler 0 0 8 İLHAM ALİYEV
FBE7903 Danışmanlık Zorunlu Dersler 0 1 1 İLHAM ALİYEV

Kod Ders Z/S Teo. Uyg. AKTS Öğretim Elemanı
MAT7006 Seminer II Seçmeli Dersler 0 2 5 -
MAT7008 Topolojik Vektör Uzayları II Seçmeli Dersler 3 0 8 -
MAT7010 Çizge Kuramı Seçmeli Dersler 3 0 8 -
MAT7012 Modüler ve Otomorf Formlar II Seçmeli Dersler 3 0 8 -
MAT7014 Kategori Teorisi II Seçmeli Dersler 3 0 8 -
MAT7016 Latis Teoride Özel Konular II Seçmeli Dersler 3 0 8 -
MAT7018 Fonksiyonel Analizde Seçme Konular II Seçmeli Dersler 3 0 8 -
MAT7020 p-Adik L-Fonksiyonu Seçmeli Dersler 3 0 8 -
MAT7022 Değişmesiz Halka Teorisi II Seçmeli Dersler 3 0 8 -
MAT7024 Modül Teorisi II Seçmeli Dersler 3 0 8 -
MAT7026 Harmonik Analiz II Seçmeli Dersler 3 0 8 -
MAT7028 Halka Teorisinde Seçme Konular Seçmeli Dersler 3 0 8 -
MAT7030 Yüksek Diferansiyel Geometri II Seçmeli Dersler 3 0 8 -
MAT7032 Hareket Geometrisi ve Kuaternionlar Teorisi Seçmeli Dersler 3 0 8 -
MAT7034 Bulanık Fonksiyonlar Teorisi ve Uygulamaları II Seçmeli Dersler 3 0 8 -
MAT7036 Öklidiyen ve Öklidiyen Olmayan Geometriler Seçmeli Dersler 3 0 8 -
MAT7038 p-Adik Analiz Seçmeli Dersler 3 0 8 -
MAT7040 Kombinatorik II Seçmeli Dersler 3 0 8 -
MAT7042 Hipergeometrik Serilerde Seçme Konular Seçmeli Dersler 3 0 8 -
MAT7044 Çarpımsal Sayılar Teorisi Seçmeli Dersler 3 0 8 -
MAT7046 Harmonik Analizde Seçme konular Seçmeli Dersler 3 0 8 -
MAT7048 CEBİRSEL FONKSİYONLAR II Seçmeli Dersler 3 0 8 -
MAT7050 NÜMERİK LİNEER CEBİR Seçmeli Dersler 3 0 8 -
MAT7052 İNTEGRAL DENKLEMLERİN NÜMERİK ÇÖZÜMLERİ II Seçmeli Dersler 3 0 8 -
MAT7054 KISMİ DİFERANSİYEL DENKLEMLER II Seçmeli Dersler 3 0 8 -
MAT7056 ADİ DİFERANSİYEL DENKLEMLER Seçmeli Dersler 3 0 8 -
MAT7058 FARK DENKLEMLERİ II Seçmeli Dersler 3 0 8 -
MAT7060 Soyut Konveks Analiz II Seçmeli Dersler 3 0 8 -
MAT7062 Global Optimizasyon Teorisi II Seçmeli Dersler 3 0 8 -
MAT7064 HOMOLOJİK CEBİR II Seçmeli Dersler 3 0 8 -
MAT7066 CEBİRSEL EĞRİLER - II Seçmeli Dersler 3 0 8 -
MAT7068 CEBİRDE SEÇME KONULAR - II Seçmeli Dersler 3 0 8 -
MAT7070 İLERİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE ETİK-II Seçmeli Dersler 3 0 8 -
MAT7072 MEKANSAL VERİ İLE MATEMATİKSEL MODELLEME Seçmeli Dersler 3 0 8 -
FBE7902 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu Dersler 0 0 8 -
FBE7904 Danışmanlık Zorunlu Dersler 0 1 1 -

Kod Ders Z/S Teo. Uyg. AKTS Öğretim Elemanı
MAT7005 Seminer I Seçmeli Dersler 0 2 5
MAT7007 Topolojik Vektör Uzayları I Seçmeli Dersler 3 0 8 -
MAT7009 Cebirsel Sayılar Teorisi I Seçmeli Dersler 3 0 8 -
MAT7011 Modüler Formlar ve Otomorf Formlar I Seçmeli Dersler 3 0 8 -
MAT7013 Sayılar Teorisinde Özel Konular Seçmeli Dersler 3 0 8 -
MAT7015 Fonksiyonel Analizde Seçme Konular I Seçmeli Dersler 3 0 8 SİMTEN BAYRAKÇI
MAT7017 Değişmeli Cebir Seçmeli Dersler 3 0 8 -
MAT7019 Kategori Teorisi I Seçmeli Dersler 3 0 8 -
MAT7021 Latis Teoride Özel Konular I Seçmeli Dersler 3 0 8 -
MAT7023 Yarı-Riemann Geometri Seçmeli Dersler 3 0 8 ABDİLKADİR CEYLAN ÇÖKEN
MAT7025 Değişmesiz Halka Teorisi I Seçmeli Dersler 3 0 8 -
MAT7027 Harmonik Analiz I Seçmeli Dersler 3 0 8 -
MAT7029 Modül Teorisi I Seçmeli Dersler 3 0 8 MUSTAFA ALKAN
MAT7033 Hilbert Uzayları Seçmeli Dersler 3 0 8 -
MAT7035 Analitik Sayılar Teorisine Giriş Seçmeli Dersler 3 0 8 AYHAN DİL
MAT7037 Yüksek Diferansiyel Geometri I Seçmeli Dersler 3 0 8 -
MAT7039 Belirtisiz Kümeler I Seçmeli Dersler 3 0 8 -
MAT7041 Bulanık Fonksiyonlar Teorisi ve Uygulamaları I Seçmeli Dersler 3 0 8 -
MAT7043 Tensör Geometri Seçmeli Dersler 3 0 8 -
MAT7045 p-adik Sayılar Seçmeli Dersler 3 0 8 VELİ KURT
MAT7047 Soyut Konveks Analiz ve Global Optimizasyon Seçmeli Dersler 3 0 8 -
MAT7049 Kombinatorik I Seçmeli Dersler 3 0 8 MUHAMMET CİHAT DAĞLI
MAT7051 Hipergeometrik Serilere Giriş Seçmeli Dersler 3 0 8 -
MAT7053 Dağılım Teorisine Giriş Seçmeli Dersler 3 0 8 -
MAT7055 Cebirsel Fonksiyonlar I Seçmeli Dersler 3 0 8 -
MAT7057 Adi Diferansiyel Denklemlerin Nümerik Çözümleri Seçmeli Dersler 3 0 8 ŞUAYİP YÜZBAŞI
MAT7059 Kısmi Diferansiyel Denklemler Seçmeli Dersler 3 0 8 -
MAT7061 İntegral Denklemlerin Nümerik Çözümleri I Seçmeli Dersler 3 0 8 -
MAT7063 Fark Denklemleri I Seçmeli Dersler 3 0 8 ÖZKAN ÖCALAN
MAT7065 Analitik Kombinatorik Seçmeli Dersler 3 0 8 -
MAT7067 Soyut Konveks Analiz I Seçmeli Dersler 3 0 8 -
MAT7069 Global Optimizasyon Teorisi I Seçmeli Dersler 3 0 8 -
MAT7031 CEBİRDE SEÇME KONULAR - I Seçmeli Dersler 3 0 8 -
MAT7071 HOMOLOJİK CEBİR - I Seçmeli Dersler 3 0 8 -
MAT7075 İLERİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE ETİK-I Seçmeli Dersler 3 0 8 YILMAZ ŞİMŞEK
MAT7077 MEKANSAL VERİ ANALİZİ Seçmeli Dersler 3 0 8 Füsun YALÇIN
MAT7073 CEBİRSEL EĞRİLER - I Seçmeli Dersler 3 0 8 NESRİN TUTAŞ
FBE8901 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu Dersler 0 0 8
FBE8903 Danışmanlık Zorunlu Dersler 0 1 1

Kod Ders Z/S Teo. Uyg. AKTS Öğretim Elemanı
MAT7006 Seminer II Seçmeli Dersler 0 2 5 -
MAT7008 Topolojik Vektör Uzayları II Seçmeli Dersler 3 0 8 -
MAT7010 Çizge Kuramı Seçmeli Dersler 3 0 8 -
MAT7012 Modüler ve Otomorf Formlar II Seçmeli Dersler 3 0 8 -
MAT7014 Kategori Teorisi II Seçmeli Dersler 3 0 8 -
MAT7016 Latis Teoride Özel Konular II Seçmeli Dersler 3 0 8 -
MAT7018 Fonksiyonel Analizde Seçme Konular II Seçmeli Dersler 3 0 8 -
MAT7020 p-Adik L-Fonksiyonu Seçmeli Dersler 3 0 8 -
MAT7022 Değişmesiz Halka Teorisi II Seçmeli Dersler 3 0 8 -
MAT7024 Modül Teorisi II Seçmeli Dersler 3 0 8 -
MAT7026 Harmonik Analiz II Seçmeli Dersler 3 0 8 -
MAT7028 Halka Teorisinde Seçme Konular Seçmeli Dersler 3 0 8 -
MAT7030 Yüksek Diferansiyel Geometri II Seçmeli Dersler 3 0 8 -
MAT7032 Hareket Geometrisi ve Kuaternionlar Teorisi Seçmeli Dersler 3 0 8 -
MAT7034 Bulanık Fonksiyonlar Teorisi ve Uygulamaları II Seçmeli Dersler 3 0 8 -
MAT7036 Öklidiyen ve Öklidiyen Olmayan Geometriler Seçmeli Dersler 3 0 8 -
MAT7038 p-Adik Analiz Seçmeli Dersler 3 0 8 -
MAT7040 Kombinatorik II Seçmeli Dersler 3 0 8 -
MAT7042 Hipergeometrik Serilerde Seçme Konular Seçmeli Dersler 3 0 8 -
MAT7044 Çarpımsal Sayılar Teorisi Seçmeli Dersler 3 0 8 -
MAT7046 Harmonik Analizde Seçme konular Seçmeli Dersler 3 0 8 -
MAT7048 CEBİRSEL FONKSİYONLAR II Seçmeli Dersler 3 0 8 -
MAT7050 NÜMERİK LİNEER CEBİR Seçmeli Dersler 3 0 8 -
MAT7052 İNTEGRAL DENKLEMLERİN NÜMERİK ÇÖZÜMLERİ II Seçmeli Dersler 3 0 8 -
MAT7054 KISMİ DİFERANSİYEL DENKLEMLER II Seçmeli Dersler 3 0 8 -
MAT7056 Adi Diferansiyel Denklemlerin Nümerik ÇözümleriII Seçmeli Dersler 3 0 8 -
MAT7058 FARK DENKLEMLERİ II Seçmeli Dersler 3 0 8 -
MAT7060 Soyut Konveks Analiz II Seçmeli Dersler 3 0 8 -
MAT7062 Global Optimizasyon Teorisi II Seçmeli Dersler 3 0 8 -
MAT7064 HOMOLOJİK CEBİR II Seçmeli Dersler 3 0 8 -
MAT7066 CEBİRSEL EĞRİLER - II Seçmeli Dersler 3 0 8 -
MAT7068 CEBİRDE SEÇME KONULAR - II Seçmeli Dersler 3 0 8 -
MAT7070 İLERİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE ETİK-II Seçmeli Dersler 3 0 8 -
MAT7072 MEKANSAL VERİ İLE MATEMATİKSEL MODELLEME Seçmeli Dersler 3 0 8 -
FBE8902 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu Dersler 0 0 8 -
FBE8904 Danışmanlık Zorunlu Dersler 0 1 1 -

Kod Ders Z/S Teo. Uyg. AKTS Öğretim Elemanı
MAT9905 Doktora Tezi Zorunlu Dersler 0 0 21 İLHAM ALİYEV
FBE9901 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu Dersler 0 0 8 İLHAM ALİYEV
FBE9903 Danışmanlık Zorunlu Dersler 0 1 1 İLHAM ALİYEV

Kod Ders Z/S Teo. Uyg. AKTS Öğretim Elemanı
MAT9906 Doktora Tezi Zorunlu Dersler 0 0 21 -
FBE9902 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu Dersler 0 0 8 -
FBE9904 Danışmanlık Zorunlu Dersler 0 1 1 -

Kod Ders Z/S Teo. Uyg. AKTS Öğretim Elemanı
MAT9915 Doktora Tezi Zorunlu Dersler 0 0 21 İLHAM ALİYEV
FBE9911 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu Dersler 0 0 8 İLHAM ALİYEV
FBE9913 Danışmanlık Zorunlu Dersler 0 1 1 İLHAM ALİYEV

Kod Ders Z/S Teo. Uyg. AKTS Öğretim Elemanı
MAT9916 Doktora Tezi Zorunlu Dersler 0 0 21 -
FBE9912 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu Dersler 0 0 8 -
FBE9914 Danışmanlık Zorunlu Dersler 0 1 1 -
T: Theory/Kurumsal | U: Applied/Uygulama | Z: Zorunlu/Required | S: Secmeli/Elective | AKTS: ECTS

Misyon

Temel Bilimlerin ve 'humanitas' kavramının evrensel ilkeleri ile hareket eden Fakültemizin misyonu ‘quaere verum / gerçeği araştır’ ve ‘rerum causas cognoscere / olayların nedenlerini düşün’ kaidelerinden hareketle uluslararası düzeyde eğitim-öğretim ve bilimsel üretim yapmaktır.

Vizyon

Vizyonumuz Atatürk ilke ve devrimlerini rehber edinmek, Temel ve Sosyal Bilimlerin evrensel ilkelerinden hareketle bu ilke ve devrimleri sosyal hayata uygulamak ve Fakültemiz bünyesindeki Öğretim Elemanı ve Öğrencilerin uluslararası bir bilinç ve eğitime sahip olmalarını sağlamaktır.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi
Fen Fakültesi Dumlupınar Bulvarı Kampüs/ANTALYA
Tel: 0 242 - 2278900 (5 Hat)
Tel: 0 242 2278911- fax
Translate »