Matematik Bölümü

Akdeniz Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü

Akdeniz Üniversitesi Matematik Bölümü, 1 Ekim 1990 yılında eğitim, öğretime başlamıştır.

Matematik Bölümümüzün öncelikli amacı, gelişmekte olan toplumlarda kaçınılmaz ihtiyaç olan problem çözme becerisine sahip bireyleri yetiştirmek ve bireylerin, matematiksel dili kullanarak yazılı ve sözlü iletişimde matematiksel sembolleri ve şekilleri kullanma becerisini kazanarak, yaşamlarının sonraki dönemlerinde, matematik alanına dayalı mesleklerde kullanacakları bilgi ve deneyimi kazanıp, mesleklerini yapabilmelerinde gerekli alt yapıyı elde etmelerini sağlamaktır. Öğrenim süresi 4 yıl olan Matematik programını bitirenler “matematikçi” olarak mezun olurlar.

Mezunlarımız gerek kamu kurumlarında gerekse özel sektörde matematik, istatistik ve sayısal verilerle ilgili birçok iş kolunda çalışma imkanına sahiptirler. Bunun yanında, bir eğitim fakültesinde Pedagojik Formasyon Eğitimini tamamlayarak matematik öğretmeni olma seçenekleri bulunmaktadır. Son olarak, istekli öğrenciler yüksek lisans ve doktora ile akademik çalışmalara devam ederek akademik bir kariyer oluşturabilirler.

Akdeniz Üniversitesi Matematik bölümü kontenjanları, taban puanları ve başarı sıralamaları için, YÖK Lisans Atlası’na bakılabilir.

Misyon

Temel Bilimlerin ve 'humanitas' kavramının evrensel ilkeleri ile hareket eden Fakültemizin misyonu ‘quaere verum / gerçeği araştır’ ve ‘rerum causas cognoscere / olayların nedenlerini düşün’ kaidelerinden hareketle uluslararası düzeyde eğitim-öğretim ve bilimsel üretim yapmaktır.

Vizyon

Vizyonumuz Atatürk ilke ve devrimlerini rehber edinmek, Temel ve Sosyal Bilimlerin evrensel ilkelerinden hareketle bu ilke ve devrimleri sosyal hayata uygulamak ve Fakültemiz bünyesindeki Öğretim Elemanı ve Öğrencilerin uluslararası bir bilinç ve eğitime sahip olmalarını sağlamaktır.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi
Fen Fakültesi Dumlupınar Bulvarı Kampüs/ANTALYA
Tel: 0 242 - 2278900 (5 Hat)
Tel: 0 242 2278911- fax