Matematik Bölümü

Akdeniz Üniversitesi Matematik Bölümü, 1 Ekim 1990 yılında eğitim, öğretime başlamıştır.

Matematik Bölümümüzün öncelikli amacı, gelişmekte olan toplumlarda kaçınılmaz ihtiyaç olan problem çözme becerisine sahip bireyleri yetiştirmek ve bireylerin, matematiksel dili kullanarak yazılı ve sözlü iletişimde matematiksel sembolleri ve şekilleri kullanma becerisini kazanarak, yaşamlarının sonraki dönemlerinde, matematik alanına dayalı mesleklerde kullanacakları bilgi ve deneyimi kazanıp, mesleklerini yapabilmelerinde gerekli alt yapıyı elde etmelerini sağlamaktır. Öğrenim süresi 4 yıl olan Matematik programını bitirenler “matematikçi” olarak mezun olurlar.

Mezunlarımız gerek kamu kurumlarında gerekse özel sektörde matematik, istatistik ve sayısal verilerle ilgili birçok iş kolunda çalışma imkanına sahiptirler. Bunun yanında, bir eğitim fakültesinde Pedagojik Formasyon Eğitimini tamamlayarak matematik öğretmeni olma seçenekleri bulunmaktadır. Son olarak, istekli öğrenciler yüksek lisans ve doktora ile akademik çalışmalara devam ederek akademik bir kariyer oluşturabilirler.

Akdeniz Üniversitesi Matematik bölümü kontenjanları, taban puanları ve başarı sıralamaları için, YÖK Lisans Atlası’na bakılabilir.

Misyon

Matematik Bölümü’nün misyonu; araştırma yapmak, iyi bir matematik lisans programı oluşturmak ve Akdeniz Üniversitesi’ndeki lisans öğrencilerininin kariyerinin temelini oluşturacak yüksek kaliteli eğitimi sağlamaktır.Matematik Bölümü, Matematik lisans derecesinin verildiği lisans programı yürütmektedir. Matematik Programı, matematiksel teorinin ağırlıklı olduğu bir program sunar ve öğrencileri matematiksel temelli kariyer için hazırlar.

Vizyon

Öğrencileri çağdaş, girişimci, kendine güvenen, takım ruhuna sahip, matematik alanında sağlam bir temel ve güçlü bilgi ile donatılmış, matematiksel düşünceyi özümsemiş bireyler olarak yetiştirmek. Üretken, ekip çalışmasında uyumlu, akademik ve öğretim çalışmalarını yürütebilecek donanıma sahip, öğrencilerle sürekli bir iletişim içerisinde bulunabilen, zamanı en verimli biçimde kullanabilen öğretim üyelerine sahip olmaktır.

Programın Amacı

Türk Milli Eğitiminin amaçları doğrultusunda matematik ve matematik ile ilgili alanlarda daha ileri düzeyde çalışma yapmak isteyenlere temel bilgileri vermek, öğrencilerin eğilim ve yeteneklerine yönelik mezuniyet sonrası iş sahibi olabilecekleri programları uygulamak, profesyonel iş ve araştırma sürecinde; çağdaş düzeyde bilimsel düşünce ve araştırma yeteneğine sahip lisans düzeyinde matematikçi yetiştirmektir.

Eğitim öğretim sistemi hakkında genel bilgiler

Yararlanılan öğretim yöntemleri ders, tartışmalı ders, problem çözme, beyin fırtınası, seminer, grup çalışması, ödev, inceleme ve konuk konuşmacı şeklindedir.

Programlar arası değişim ve geçiş koşulları

Öğrencilerimiz gerek yurt dışındaki gerekse yurttaki üniversitelerde değişim öğrencisi olarak geçici bir süre eğitim görme olanağına sahiptirler. Ayrıca, aynı programlar vasıtasıyle diğer üniversitelerin matematik bölümlerinden öğrenci kabul edilmektedir.

Misyon

Temel Bilimlerin ve 'humanitas' kavramının evrensel ilkeleri ile hareket eden Fakültemizin misyonu ‘quaere verum / gerçeği araştır’ ve ‘rerum causas cognoscere / olayların nedenlerini düşün’ kaidelerinden hareketle uluslararası düzeyde eğitim-öğretim ve bilimsel üretim yapmaktır.

Vizyon

Vizyonumuz Atatürk ilke ve devrimlerini rehber edinmek, Temel ve Sosyal Bilimlerin evrensel ilkelerinden hareketle bu ilke ve devrimleri sosyal hayata uygulamak ve Fakültemiz bünyesindeki Öğretim Elemanı ve Öğrencilerin uluslararası bir bilinç ve eğitime sahip olmalarını sağlamaktır.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi
Fen Fakültesi Pınarbaşı Mah. Dumlupınar Bul. Kampüs - Konyaaltı / Antalya Bina No: 578 Bina Kodu: 1952688 Bu adrese ait adres kodu: 1355883982
Tel: 0 242 - 2278906
Tel: 0 242 3102294- Fax