Doktora Dersleri
FEN  BİLİMLERİ  ENSTİTÜSÜ
KİMYA ANABİLİM DALI
DOKTORA
I.YARIYIL ve III. YARIYIL
DERSİN DERSİN ADI KURAMSAL UYGULAMA TOPLAM KREDİSİ
OPTİK KODU SAATİ SAATİ SAAT (AKTS)
73 0 3 0 3 6 0 1 SİLİKON TEKNOLOJİSİ 3 0 3 6
73 0 3 0 3 6 0 3 İSTATİSTİKSEL TERMODİNAMİK 3 0 3 6
73 0 3 0 3 6 0 5 İLERİ AYIRMA İŞLEMLERİ 3 0 3 6
73 0 3 0 3 6 0 9 İLERİ KİMYASAL TERMODİNAMİK 3 0 3 6
73 0 3 0 3 6 1 1 OLEFİN METATEZİ VE METATEZ POLİMERİZASYONU 3 0 3 6
73 0 3 0 3 6 1 3 ORGANOMETALİK KİMYA 3 0 3 6
73 0 3 0 3 6 1 5 BİYOORGANİK KİMYA 3 0 3 6
73 0 3 0 3 6 2 1 SEMİNER III 0 2 2 4
73303651-671 KİMYADA DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSLERİ 4 0 4 20
73 0 3 0 3 6 9 1 DANIŞMANLIK 0 1 1 10
II. YARIYIL ve IV. YARIYIL
DERSİN DERSİN ADI KURAMSAL UYGULAMA TOPLAM KREDİSİ
OPTİK KODU SAATİ SAATİ SAAT (AKTS)
73 0 3 0 3 6 0 2 SERAMİK KİMYASI 3 0 3 6
73 0 3 0 3 6 0 4 GRUP TEORİSİ VE KİMYASAL UYGULAMALARI 3 0 3 6
73 0 3 0 3 6 0 6 GIDA ÜRÜNLERİNİN STABİLİTESİ 3 0 3 6
73 0 3 0 3 6 0 8 GIDALARDA SU SORPSİYONUNUN TERMODİNAMİĞİ 3 0 3 6
73 0 3 0 3 6 1 0 İSTATİSTİKSEL TERMODİNAMİK 3 0 3 6
73 0 3 0 3 6 1 2 ENZİM KİNETİĞİ 3 0 3 6
73 0 3 0 3 6 1 4 KARBOHİDRAT KİMYASI 3 0 3 6
73 0 3 0 3 6 1 6 NÜKLEER MAGNETİK REZONANS SPEKTROSKOPİSİ 3 0 3 6
73 0 3 0 3 6 1 8 KOLLOİT KİMYASI 3 0 3 6
73 0 3 0 3 6 2 2 SEMİNER IV 0 2 2 4
73 0 3 0 3 6 2 4 İLETKEN POLİMERLER 3 0 3 6
730303652-672 KİMYADA DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSLERİ 4 0 4 20
73 0 3 0 3 6 9 2 DANIŞMANLIK 0 1 1 10
V. X. YARIYILLAR
DERSİN DERSİN ADI KURAMSAL UYGULAMA TOPLAM KREDİSİ
OPTİK KODU SAATİ SAATİ SAAT (AKTS)
73 0 3 0 3 2 0 1 GELİŞİM VE ÖĞRENME (Z) 3 0 3 3
73 0 3 0 3 2 0 2 ÖĞRETİMDE PLANLANMA VE DEĞERLENDİRME (Z) 3 2 5 4
73 0303651-671 KİMYADA DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSLERİ 4 0 4 5
73 0 3 0 3 5 9 1 DANIŞMANLIK 0 1 1 3
703036507-6727 KİMYADA DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSLERİ 4 0 4 20
73 0 3 0 3 6 9 2 DANIŞMANLIK 0 1 1 10

Misyon

Temel Bilimlerin ve 'humanitas' kavramının evrensel ilkeleri ile hareket eden Fakültemizin misyonu ‘quaere verum / gerçeği araştır’ ve ‘rerum causas cognoscere / olayların nedenlerini düşün’ kaidelerinden hareketle uluslararası düzeyde eğitim-öğretim ve bilimsel üretim yapmaktır.

Vizyon

Vizyonumuz Atatürk ilke ve devrimlerini rehber edinmek, Temel ve Sosyal Bilimlerin evrensel ilkelerinden hareketle bu ilke ve devrimleri sosyal hayata uygulamak ve Fakültemiz bünyesindeki Öğretim Elemanı ve Öğrencilerin uluslararası bir bilinç ve eğitime sahip olmalarını sağlamaktır.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi
Fen Fakültesi Pınarbaşı Mah. Dumlupınar Bul. Kampüs - Konyaaltı / Antalya Bina No: 578 Bina Kodu: 1952688 Bu adrese ait adres kodu: 1355883982
Tel: 0 242 - 2278906
Tel: 0 242 3102294- Fax