Bölüm Hakkında

KİMYA BÖLÜMÜ

Kimya Bölümü, Fen Edebiyat Fakültesinin ilk dört bölümünden biri  olarak 1990-1991 akademik yılında eğitim öğretim faaliyetlerine 20 öğrenci alarak başlamıştır. Başlangıçta kampüs içinde bir barakada faaliyete başlayan bölüm, fakülte ile birlikte büyüyerek, 1997’de fakülte binasının tamamlanmasıyla kampüs içindeki yeni yerine yerleşmiştir. Şu anda 6 profesör, 4 doçent, 3 yardımcı doçent,  4  araştırma görevlisi (6 doktora + 1 yüksek lisans)  ve 6 tezli yüksek lisans öğrencisi, 2 uzman ve bir sekreter bölümde görev yapmaktadır. Öğretim üyeleri doktoralarını Kanada, Almanya ve Türkiye’ deki üniversitelerde tamamlamıştır. Bölüm elemanları bölüm derslerinin tamamını verebilmekte ve laboratuarları yürütebilmektedir. Bölüme her yıl 15 yeni öğrenci gelmektedir.

Kimya Bölümünde lisans programı yanında yüksek lisans ve doktora programları yürütülmektedir. Bu programlar çerçevesinde çok sayıda proje yapılmakta ve projelerin sonucunda uluslararası saygın dergilerde makaleler yayınlanmaktadır. Ayrıca Kimya Bölümü yöresel bazı sorunların çözülebildiği bir bölüm haline gelmiştir. Kimya Blümü öğrencilerini temel kimya bilgileri ile donatmayı, laboratuar ve staj uygulamaları ile onlara beceri kazandırırken aynı zamanda onları araşırmacı olarak yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bölüm eğitim programı lisans ve lisansüstü düzeyde ulusal ve uluslararası benzeri kimya bölümü programları ile uyum içindedir. İlk iki yıl içinde verilen temel kimya dersleri yanında son iki yılda verilen mesleki dersler ve seçmeli derslerin öğrenciler için hedeflenen niteliklere uygun olduğu düşünülmektedir. Seçimli derslerin arttırılması planmaktadır. Öğrenim için fiziksel olanakların, derslik, laboratuar ve malzeme bakımından yaygınlaştırılması amaçlanmaktadır. Ulusal projelere, danışmanlıklara ve kamuoyunu bilgilendirme alanlarının geliştirilmesine  önem verilmektedir.

Halen yöresel ve ulusal bazı sanayi ve çevre sorunlarını çözme yolunda bölümde çalışmalar yapılmaktadır. Hedef bu çalışmaların sayılarını arttırılmasıdır. Tübitak, DPT ve Akdeniz Üniversitesi Araştırma Fonu’ndan destekler sağlanmaktadır. Bölümün sahip olduğu olanaklar ölçüsünde öğretim elemanlarının bilgi ve becerilerinden yararlanılarak şu hedefler amaçlanmıştır:

  • İyi kimyagerler yetiştirmek
  • Yeni ürünler geliştirilmesine yönelik çalışmalar ve uygulamalar yapmak
  • Kalite kontrolü ve kalitenin korunmasına yönelik çalışmalarla ülke ekonomisine katkıda bulunmak

Bölümde 3 adet 30  kişilik ve 1 adet 20 kişilik öğrenci laboratuarı bulunmaktadır. Buna ek olarak 7 adet araştırma laboaratuarı mevcuttur. Bölümde eğitim amaçlı kullanılan ana cihazlar  şunlardır: UV-Visible Spektrofotometre, 2 adet FT-IR Spektrofotometre, Gaz Kromatografisi, Polarografi, Polarimetri, Ultrasonik Kırıcı, Fırın, Etüvler, Buz makinaları, su arıtma cihazları.

Üniversitenin ana kütüphanesinde, birisi özet (abstract) türü olmak üzere bölümün ilgi alanına giren süreli yayın sayısı 4’tür. Üniversite içinde Science Direct, Proquest gibi bilimsel veri tabanı sunucularına bağlanarak bilimsel dergilere online olarak ulaşılabilmektedir.

Misyon

Temel Bilimlerin ve 'humanitas' kavramının evrensel ilkeleri ile hareket eden Fakültemizin misyonu ‘quaere verum / gerçeği araştır’ ve ‘rerum causas cognoscere / olayların nedenlerini düşün’ kaidelerinden hareketle uluslararası düzeyde eğitim-öğretim ve bilimsel üretim yapmaktır.

Vizyon

Vizyonumuz Atatürk ilke ve devrimlerini rehber edinmek, Temel ve Sosyal Bilimlerin evrensel ilkelerinden hareketle bu ilke ve devrimleri sosyal hayata uygulamak ve Fakültemiz bünyesindeki Öğretim Elemanı ve Öğrencilerin uluslararası bir bilinç ve eğitime sahip olmalarını sağlamaktır.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi
Fen Fakültesi Pınarbaşı Mah. Dumlupınar Bul. Kampüs - Konyaaltı / Antalya Bina No: 578 Bina Kodu: 1952688 Bu adrese ait adres kodu: 1355883982
Tel: 0 242 - 2278906
Tel: 0 242 3102294- Fax