Yönetim ( Administration )
YÖNETİM

Administration

BÖLÜM BAŞKANI
Department Head


Prof. Dr. Rıza ERDEM
(+90) 242 310 2246

rerdem @ akdeniz.edu.tr

 BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISI

Associate Department Head

Doç. Dr. Yusuf SUCU

(+90) 242 310 2262

 ysucu @ akdeniz. edu. tr

BÖLÜM BAŞKAN  YARDIMCISI

Associate Department Head

 Doç. Dr. Ramazan ŞAHİN

(+90) 242 310 3847

ramazansahin @ akdeniz. edu .tr

BÖLÜM SEKRETERİ

Department Secretary

Hasan ALAV
(+90) 242 310 2275
fizik@akdeniz.edu.tr

Anabilim Dalları
Anabilim Dalı Başkan
GENEL FİZİK Prof.Dr. Rıza ERDEM
NÜKLEER FİZİK Prof.Dr. İsmail Hakkı SARPÜN
ATOM ve MOLEKÜL FİZİĞİ Prof.Dr. Orhan BAYRAK
KATIHAL FİZİĞİ Doç. Dr. Ramazan ŞAHİN
YÜKSEK ENERJİ ve PLAZMA FİZİĞİ Doç.Dr. Yusuf SUCU
Lisans Öğrenci Danışmanları
1.SINIFLAR Dr. Öğr. Ü. Deniz KAYA
2.SINIFLAR Doç.Dr. Melike B. YÜCEL
3.SINIFLAR Doç. Dr. Melike B. YÜCEL
4.SINIFLAR Doç.Dr. Yusuf KÜÇÜKAKÇA
4.SINIFLAR 2009-2015 Girişli Öğrenciler Doç.Dr. Yusuf SUCU
4.SINIFLAR 2010 Girişli Öğrenciler Prof.Dr. Rıza ERDEM
4.SINIFLAR 2011 Girişli Öğrenciler Doç.Dr. B. Can LÜTFÜOĞLU
4.SINIFLAR 2012 Girişli Öğrenciler Prof.Dr. Orhan BAYRAK
4.SINIFLAR 2013-2016 Girişli Öğrenciler Doç.Dr. Yusuf KÜÇÜKAKÇA
4.SINIFLAR 2014 Girişli Öğrenciler Dr. Öğr. Ü. Deniz KAYA
Çift Anadal Program Eşgüdüm Başkanlığı Doç.Dr. Yusuf KÜÇÜKAKÇA
Üniversiteler Arası Değişim Programları

International Exchange Programs Coordinator

Erasmus Bölüm Koordinatörü Doç. Dr. Ramazan ŞAHİN
Mevlana Bölüm Koordinatörü Doç. Dr. Ramazan ŞAHİN
Farabi Bölüm Koordinatörü Doç. Dr. Ramazan ŞAHİN
Free Mover Sorumlusu Doç. Dr. Ramazan ŞAHİN
Bologna Bölüm Koordinatörü Doç. Dr. Ramazan ŞAHİN
Doktora Yeterlilik Komitesi
Prof. Dr. Orhan BAYRAK
Prof. Dr. İsmail BOZTOSUN
Prof. Dr. Rıza ERDEM
Doç. Dr. Yusuf SUCU
Doç. Dr. Ramazan ŞAHİN
Otomasyon Sorumluları Prof. Dr. Rıza ERDEM

Ar. Gör.  Cavit TEKİNÇAY

İnternet Sayfası Sorumlusu Dr. Öğr. Ü. Deniz KAYA

Misyon

Temel Bilimlerin ve 'humanitas' kavramının evrensel ilkeleri ile hareket eden Fakültemizin misyonu ‘quaere verum / gerçeği araştır’ ve ‘rerum causas cognoscere / olayların nedenlerini düşün’ kaidelerinden hareketle uluslararası düzeyde eğitim-öğretim ve bilimsel üretim yapmaktır.

Vizyon

Vizyonumuz Atatürk ilke ve devrimlerini rehber edinmek, Temel ve Sosyal Bilimlerin evrensel ilkelerinden hareketle bu ilke ve devrimleri sosyal hayata uygulamak ve Fakültemiz bünyesindeki Öğretim Elemanı ve Öğrencilerin uluslararası bir bilinç ve eğitime sahip olmalarını sağlamaktır.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi
Fen Fakültesi Pınarbaşı Mah. Dumlupınar Bul. Kampüs - Konyaaltı / Antalya Bina No: 578 Bina Kodu: 1952688 Bu adrese ait adres kodu: 1355883982
Tel: 0 242 - 2278906
Tel: 0 242 3102294- Fax