Yönetim ( Administration )
YÖNETİM

Administration

BÖLÜM BAŞKANI
Department Head


Prof. Dr. Orhan BAYRAK
(+90) 242 310 2296

bayrak@ akdeniz.edu.tr

 BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISI

Associate Department Head


Doç.Dr. Mesut KARAKOÇ
(+90) 242 310 2284

karakoc@ akdeniz.edu.tr

BÖLÜM BAŞKAN  YARDIMCISI

Associate Department Head


Doç.Dr. Bekir Can LÜTFÜOĞLU
(+90) 242 310 2313

bclutfuoglu@ akdeniz.edu.tr

BÖLÜM SEKRETERİ

Department Secretary

Dilan KILIÇER
(+90) 242 310 2275

(+90) 242 310 2312

fizik@akdeniz.edu.tr

Anabilim Dalları
Anabilim Dalı Başkan
GENEL FİZİK Prof.Dr. Rıza ERDEM
NÜKLEER FİZİK Prof.Dr. İsmail BOZTOSUN
ATOM ve MOLEKÜL FİZİĞİ Prof.Dr. Orhan BAYRAK
KATIHAL FİZĞİ Prof.Dr. Bülent ULUĞ
YÜKSEK ENERJİ ve PLAZMA FİZİĞİ Doç.Dr. Yusuf SUCU
Lisans Öğrenci Danışmanları
1.SINIFLAR Doç.Dr. Yusuf KÜÇÜKAKÇA
2.SINIFLAR Dr. Öğr. Ü. Şerafettin YALTKAYA
3.SINIFLAR Doç.Dr. Yusuf SUCU
4.SINIFLAR 2009 Girişli Öğrenciler Doç.Dr. Yusuf SUCU
4.SINIFLAR 2010 Girişli Öğrenciler Prof.Dr. Rıza ERDEM
4.SINIFLAR 2011 Girişli Öğrenciler Doç.Dr. B. Can LÜTFÜOĞLU
4.SINIFLAR 2012 Girişli Öğrenciler Prof.Dr. Orhan BAYRAK
4.SINIFLAR 2013 Girişli Öğrenciler Doç.Dr. Yusuf KÜÇÜKAKÇA
4.SINIFLAR 2014 Girişli Öğrenciler Dr. Öğr. Ü. Deniz KAYA
Çift Anadal Program Eşgüdüm Başkanlığı Doç.Dr. Yusuf KÜÇÜKAKÇA
Üniversiteler Arası Değişim Programları

International Exchange Programs Coordinator

Erasmus Bölüm Koordinatörü Doç. Dr. Yasemin KÜÇÜK
Mevlana Bölüm Koordinatörü Doç. Dr. Yasemin KÜÇÜK
Farabi Bölüm Koordinatörü Doç. Dr. Yasemin KÜÇÜK
Free Mover Sorumlusu Doç. Dr. Yasemin KÜÇÜK
Bologna Bölüm Koordinatörü Doç. Dr. Yasemin KÜÇÜK
Doktora Yeterlilik Komitesi
Prof. Dr. Orhan BAYRAK
Prof. Dr. İsmail BOZTOSUN
Prof. Dr. Rıza ERDEM
Doç. Dr. Yusuf SUCU
Doç. Dr. Yasemin KÜÇÜK
Otomasyon Sorumluları  Prof. Dr. Orhan BAYRAK

Ar.Gör.  Aydın YILDIRIM

Ar.Gör.  Cavit TEKİNÇAY

İnternet Sayfası Sorumlusu Dr. Öğr. Ü. Deniz KAYA

Misyon

Temel Bilimlerin ve 'humanitas' kavramının evrensel ilkeleri ile hareket eden Fakültemizin misyonu ‘quaere verum / gerçeği araştır’ ve ‘rerum causas cognoscere / olayların nedenlerini düşün’ kaidelerinden hareketle uluslararası düzeyde eğitim-öğretim ve bilimsel üretim yapmaktır.

Vizyon

Vizyonumuz Atatürk ilke ve devrimlerini rehber edinmek, Temel ve Sosyal Bilimlerin evrensel ilkelerinden hareketle bu ilke ve devrimleri sosyal hayata uygulamak ve Fakültemiz bünyesindeki Öğretim Elemanı ve Öğrencilerin uluslararası bir bilinç ve eğitime sahip olmalarını sağlamaktır.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi
Fen Fakültesi Dumlupınar Bulvarı Kampüs/ANTALYA
Tel: 0 242 - 2278906
Tel: 0 242 3102294- fax