Fizik Programına Kabul, Yeterlilik ve Çalışma Alanları

Fizik Programına Kabul Koşulları

Üniversite giriş sınavında bölümümüzü tercih eden ve yeterli puanı alan öğrenciler bölümümüze kabul edilmektedir.

Geçmiş yıllara ait yerleşme istatistiklerine buradan ulaşabilirsiniz.

Fizik  Programı Yeterlilikleri

 1. Fizik alanında kullanılan deneysel ve kuramsal terminolojiye hakim olma ve kullanabilme.
 2. Fizik alanına ilişkin bilimsel bir düşünceye ve sezgiye sahip olma.
 3. Matematik, Fen ve Teknoloji alanlarında temel bilgilere sahip olma ve bu bilgileri fizik problemlerine uygulayabilme.
 4. Fizik alanındaki kuramsal ve deneysel yaklaşımları anlayabilme, kullanabilme ve birbirleri ile ilişkilendirebilme.
 5. Fizik alanında mevcut temel ve ileri problemleri tanıma ve bu problemlere ilişkin fikir sahip olma.
 6. Doğada karşılaşılan problemleri, anlayabilme, kavrayabilme ve kuramsal olarak modelleyerek çözümleyebilme.
 7. Doğada karşılaşılan problemleri, anlayabilme, kavrayabilme, modelleyebilme ve laboratuar ortamında test edebilme.
 8. Fizik alanındaki kavramları, fikirleri ve doğa yasalarını kavrayabilme ve kullanabilme.
 9. Fizik alanında sahip olduğu bilgi ve becerileri kullanarak, disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme.
 10. Fizik alanındaki problemler için gerekli çağdaş deneysel, kuramsal ve sayısal çözümleme tekniklerine ilişkin hesaplama araçlarını kullanabilme ve geliştirebilme.
 11. Fizik biliminin gelişim süreci kapsamında gerçekleştirilen temel deneyler hakkında bilgiye sahip olma ve anlayabilme.
 12. Laboratuar çalışmalarında kullanılan temel cihazların ve düzeneklerin kullanımlarını ve çalışma ilkelerini öğrenme.
 13. Laboratuarda grup arkadaşları ile birlikte sistematik kurallar içerisinde deneylerin yapabilme ve rapor halinde yazarak yorumlayabilme.
 14. Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseyerek bilim teknoloji ve çağdaş konular hakkında gelişmeleri izleyerek kendini geliştirebilme.
 15. Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip olarak fikirlerini sözlü ve yazılı, açık ve öz bir şekilde ifade ederek iletişim kurabilme.
 16. Bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi.
 17. Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme.
 18. Ulusal ve uluslar arası çağdaş sorunları takip edebilme.

Mezun Olanların Çalışma Alanları

Bölümümüzden mezun olan Fizikçiler;

 • Medikal Fizik
 • Sağlık Fiziği
 • Biyofizik
 • Uzay Bilimleri
 • Elektronik
 • İşyeri güvenliği uzmanlığı
 • Makine
 • Bilgisayar
 • Finans
 • Uygulamalı Matematik
 • Haberleşme
 • Nükleer Tıp
 • Nükleer Güvenlik
 • Radyoterapi
 • Görüntüleme Teknikleri

 • Kalibrasyon
 • Biyomekanik
 • Malzeme Bilimi Teknoloji Alanları
 • Hareket Bilimi
 • gibi alanlarda uzman araştırmacı olarak ASELSAN, ROKETSAN, MAM, TELEKOM vb. araştırma merkezlerinde çalışabileceği gibi eğitim sektöründe de öğretmen ve eğitimci olarak çalışabilirler.

Misyon

Temel Bilimlerin ve 'humanitas' kavramının evrensel ilkeleri ile hareket eden Fakültemizin misyonu ‘quaere verum / gerçeği araştır’ ve ‘rerum causas cognoscere / olayların nedenlerini düşün’ kaidelerinden hareketle uluslararası düzeyde eğitim-öğretim ve bilimsel üretim yapmaktır.

Vizyon

Vizyonumuz Atatürk ilke ve devrimlerini rehber edinmek, Temel ve Sosyal Bilimlerin evrensel ilkelerinden hareketle bu ilke ve devrimleri sosyal hayata uygulamak ve Fakültemiz bünyesindeki Öğretim Elemanı ve Öğrencilerin uluslararası bir bilinç ve eğitime sahip olmalarını sağlamaktır.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi
Fen Fakültesi Pınarbaşı Mah. Dumlupınar Bul. Kampüs - Konyaaltı / Antalya Bina No: 578 Bina Kodu: 1952688 Bu adrese ait adres kodu: 1355883982
Tel: 0 242 - 2278906
Tel: 0 242 3102294- Fax