Ders İçerikleri ve Yeterlilikleri

Bölümümüz lisans programının ders kataloğu ve ders içeriklerine aşağıdaki adresten ulaşabilirsiniz:

https://obs.akdeniz.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=34&curSunit=246#

You may access our Undergraduate Programme Course Structure by following the link provided:

https://obs.akdeniz.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=34&curSunit=246#

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ FİZİK BÖLÜMÜ LİSANS DERS PROGRAMI

AKDENIZ UNIVERSITY SCIENCE FACULTY PHYSICS DEPARTMENT

UNDERGRADUATE COURSES and OUTLINES

 TDB 101  TÜRK DİLİ I  Z  2 0  2 2
ATA101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ I Z 2 0 2 2
DERSİN OPTİK KODU

I.YARIYIL

DERSİN ADI DERS DURUMU KURAMSAL SAATİ UYGULAMA SAATİ TOPLAM SAAT KREDİSİ (AKTS)
MAT 161 GENEL MATEMATİK I

CALCULUS I

Z 4 2 6 5
FİZ 111 FİZİK LAB.  I Z 0 3 3 3
KİM 165 GENEL KİMYA LAB.

GENERAL CHEMISTRY LAB I

Z 0 3 3 3
 KİM 163 GENEL KİMYA I

GENERAL CHEMISTRY I

 Z  4 0 4 4
FİZ 107 FİZİK I (Mekanik)

PHYSICS I (MECHANICS)

Z 4 2 6 5
YBD 101

YBD 103

YBD 105

İNGİLİZCE I

ALMANCA I

FRANSIZCA I

(Z/S)

(Z/S)

(Z/S)

2

2

2

0

0

0

2

2

2

4
00151xx

00181xx

BEDEN EĞİTİMİ I

GÜZEL SANATLAR I

(Z/S)

(Z/S)

2

2

0

0

2

2

2

II.YARIYIL

 TDB 102  TÜRK DİLİ II  Z  2  0  2  2
KİM 164 GENEL KİMYA II

GENERAL CHEMISTRY II

Z 3 0 3 3
MAT 162 GENEL MATEMATİK II

CALCULUS II

Z 4 2 6 5
FİZ 154 FİZİK LAB.  II

PHYSICS LAB II

Z 0 3 3 3
FİZ 156 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA

COMPUTER PROGRAMMING

Z 3 1 4 4
FIZ 112 FİZİK II (Elektrik ve Manyetizma)

PHYSICS II (Electricity and Magnetism)

Z 4 2 6 5
ATA102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ II Z 2 0 2 2
YBD 102

YBD 104

YBD 106

İNGİLİZCE II

ALMANCA II

FRANSIZCA II

(Z/S)

(Z/S)

(Z/S)

2

2

2

0

0

0

2

2

2

4
00151xx

00181xx

BEDEN EĞİTİMİ II

GÜZEL SANATLAR II

(Z/S)

(Z/S)

2

2

0

0

2

2

2

2

III.YARIYIL

FİZ 227 FİZİKÇİLER İÇİN MATEMATİK I

MATHEMATICS for PHYSICISTS I

Z 4 2* 6 7
FİZ 225 FİZİKTE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI

COMPUTATIONAL METHODS in PHYSICS

Z 2 2* 4 5
FİZ 213 OPTİK

OPTICS

Z 2 2 4 5
FİZ 215 TEMEL ELEKTRONİK

BASIC ELECTRONICS

Z 2 2 4 5
FİZ 217 OPTİK LAB.

OPTICS LAB.

Z 0 4* 4 4
FİZ 219 TEMEL ELEKTRONİK LAB.

BASIC ELECTRONICS LAB

Z 0 4* 4 4

IV.YARIYIL

FİZ 232 FİZİKÇİLER İÇİN MATEMATİK II

MATHEMATICS for PHYSICISTS

Z 4 2* 6 8
FİZ 220 TİTREŞİM VE  DALGALAR

OSCILLATIONS and WAVES

Z 4 2* 6 10
FİZ 226 MODERN FİZİK

MODERN PHYSICS

Z 4 2* 6 8
FİZ 228 TİTREŞİM VE  DALGALAR LAB

OSCILLATIONS and WAVES LAB.

Z 0 4* 4 4

V.YARIYIL

FİZ 319 KUANTUM FİZİĞİ

QUANTUM PHYSICS

Z 4 2* 6 8
FİZ 323 ELEKTROMANYETİK TEORİ I

ELECTROMAGNETIC THEORY I

Z 4 2* 6 8
FİZ 327 FİZİKTE ÖZEL FONKSİYONLAR

SPECIAL FUNCTIONS in PHYSICS

Z 2 2* 4 5
FİZ 339 İLERİ FİZİK LAB.

ADVANCED PHYSICS LAB.

Z 0 4* 4 4
FİZ 341 TERMODİNAMİK

THERMODYNAMICS

Z 3           0 3 5

  VI.YARIYIL

FİZ 354 İSTATİSTİK FİZİK

STATISTICAL PHYSICS

Z 3 2* 5 6
FİZ 316 TEORİK MEKANİK  I

THEORETICAL MECHANICS I

Z 3 2* 5 6
FİZ 356 KUANTUM MEKANİĞİ I

QUANTUM MECHANICS I

Z 3 2* 5 6
FİZ 326 ELEKTROMANYETİK TEORİ II

ELECTROMAGNETIC THEORY II

S 4 0 4 6
FİZ 328 FİZİKTE GRUP KURAMI

INTRODUCTION to GROUP THEORY

S 4 0 4 6
FİZ 340 MEDİKAL FİZİĞE GİRİŞ

INTRODUCTION to MEDICAL PHYSICS

S 4 0 4 6
FİZ 342 HIZLANDIRICI  FİZİĞİ

ACCELERATOR PHYSICS

S 4 0 4 6
FİZ 344 İŞLEM YÜKSELTEÇLERİ

OPERATIONAL AMPLIFIER

S 3 2 5 6
FİZ 346 OPTO ELEKTRONİĞİN TEMELLERİ I

FUNDAMENTAL OPTOELECTRONICS I

S 4 0 4 6
FİZ 348 ASTROFİZİĞE GİRİŞ

INTRODUCTION to ASTROPHYSICS

S 4 0 4 6
FİZ 350 HESAPLAMALI FİZİK

COMPUTATIONAL PHYSICS

S 3 2 5 6
FİZ 352 FİZİK ve EKONOMİ

PHYSICS and ECONOMY

S 4 0 4 6

  VII.YARIYIL

FİZ 411 KATIHAL FİZİĞİ I

SOLID STATE PHYSICS I

Z 4 0 4 5
FİZ 413 ATOM VE MOLEKÜL FİZİĞİ

ATOMIC and MOLECULAR PHYSICS

Z 4 0 4 5
FİZ 415 NÜKLEER FİZİK I

NUCLEAR PHYSICS I

Z 4 0 4 5
FİZ 409 BİTİRME ÇALIŞMASI I Z 0 4 4 5
FİZ 461 LASER FİZİĞİNE GİRİŞ

INTRODUCTION to LASER PHYSICS

S 3 0 3 5
FİZ 463 PARÇACIK FİZİĞİ I

PARTICLE PHYSICS I

S 3 0 3 5
FİZ 465 TEORİK MEKANİK II

THEORETICAL MECHANICS II

S 3 0 3 5
FİZ 467 GÖRELİLİK KURAMI I

THEORY of RELATIVITY I

S 3 0 3 5
FİZ 469 RADYASYON FİZİĞİNE GİRİŞ

INTRODUCTION to RADIATION PHYSICS

S 3 0 3 5
FİZ 471 SAYISAL ELEKTRONİK

DIGITAL ELECTRONICS

S 3 0 3 5
FİZ 473 SAYISAL ELEKTRONİK LAB.

DIGITAL ELECTRONICS LAB.

S 0 4 4 5
FİZ 475 OPTO ELEKTRONİĞİN TEMELLERİ II

FUNDAMENTALS of OPTOELECTRONICS II

S 3 0 3 5
FİZ 477 BİLİM TARİHİ

HISTORY of SCIENCE

S 3 0 3 5
FİZ 479 PLAZMA FİZİĞİNE GİRİŞ

INTRODUCTION to PLASMA PHYSICS

S 3 0 3 5
FİZ 483 FİZİKTE  ÖLÇME TEKNİKLERİ I

MEASUREMENT TECHNIQUES in PHYSICS I

S 3 0 3 5
FİZ 485 MESLEKİ İNGİLİZCE I S 0 4 4 5

 VIII.YARIYIL

FİZ 410 BİTİRME ÇALIŞMASI II Z 0 4 4 5
FİZ 414 NÜKLEER FİZİK II

NUCLEAR PHYSICS II

S 3 0 3 5
FİZ 416 LASER VE UYGULAMALARI

LASER and its APPLICATIONS

S 3 0 3 5
FİZ 418 PARÇACIK FİZİĞİ II

PARTICLE PHYSICS II

S 3 0 3 5
FİZ 420 MALZEME BİLİMİNE GİRİŞ

INTRODUCTION to MATERIAL SCIENCE

S 3 0 3 5
FİZ 444 GÖRELİLİK KURAMI II

THEORY of RELATIVITY II

S 3 0 3 5
FİZ 450 NANOTEKNOLOJİYE GİRİŞ

INTRODUCTION to NANOTECHNOLOGY

S 3 0 3 5
FİZ 456 KATIHAL FİZİĞİ II

SOLID STATE PHYSICS II

S 3 0 3 5
FİZ 464 KUANTUM MEKANİĞİ II

QUANTUM MECHANICS II

S 3 0 3 5
FİZ 466 RADYASYON ÖLÇÜM YÖNTEMLERİ

RADIATION MEASUREMENT METHODS

S 3 0 3 5
FİZ 468 MEDİKAL GÖRÜNTÜLEMEYE GİRİŞ

INTRODUCTION to MEDICAL IMAGING

S 3 0 3 5
FİZ 470 REAKTÖR FİZİĞİ

REACTOR PHYSICS

S 3 0 3 5
FİZ 472 TEMEL SAÇILMA KURAMI

ELEMENTARY SCATTERING THEORY

S 3 0 3 5
FİZ 474 BİYOFİZİK

BIOPHYSICS

S 3 0 3 5
FİZ 476 SPEKTROSKOPİ

SPECTROSCOPY

S 3 0 3 5
FİZ 478 FİZİKTE ÖLÇME TEKNİKLERİ II

MEASUREMENT TECHNIQUES in PHYSICS II

S 3 0 3 5
FİZ 480 KUANTUM UYGULAMALARI

APPLICATIONS of QUANTUM MECHANICS

S 3 0 3 5
FİZ 486 MESLEKİ İNGİLİZCE II S 0 4 4 5
FİZ 484 İSTATİSTİK FİZİKTE SEÇME KONULAR

ADVANCED TOPICS in STATISTICAL PHYSICS

S 3 0 3 5

 

Misyon

Temel Bilimlerin ve 'humanitas' kavramının evrensel ilkeleri ile hareket eden Fakültemizin misyonu ‘quaere verum / gerçeği araştır’ ve ‘rerum causas cognoscere / olayların nedenlerini düşün’ kaidelerinden hareketle uluslararası düzeyde eğitim-öğretim ve bilimsel üretim yapmaktır.

Vizyon

Vizyonumuz Atatürk ilke ve devrimlerini rehber edinmek, Temel ve Sosyal Bilimlerin evrensel ilkelerinden hareketle bu ilke ve devrimleri sosyal hayata uygulamak ve Fakültemiz bünyesindeki Öğretim Elemanı ve Öğrencilerin uluslararası bir bilinç ve eğitime sahip olmalarını sağlamaktır.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi
Fen Fakültesi Pınarbaşı Mah. Dumlupınar Bul. Kampüs - Konyaaltı / Antalya Bina No: 578 Bina Kodu: 1952688 Bu adrese ait adres kodu: 1355883982
Tel: 0 242 - 2278906
Tel: 0 242 3102294- Fax