Eski Duyurular

 ESKİ DUYURULAR:

Yüksek Lisans ve Doktora Programına başvuran adayların dikkatine
Yüksek Lisans ve Doktora Giriş Sınavı SÖZLÜ mülakat şeklinde
21/01/2019 PAZARTESI
günü saat 10:00’da Fizik Bölümü Seminer Salonunda
gerçekleşecektir.


Yüksek Lisans ve Doktora Programına başvuran adayların dikkatine
Yüksek Lisans Giriş Sınavı
28/08/2018 SALI günü saat 10:00’da Fizik Bölümü Seminer Salonunda;
Doktora Giriş Sınavı
28/08/2018 SALI günü saat 13:30’da Fizik Bölümü Seminer Salonunda
gerçekleşecektir.

  • 2017-2018 Bahar döneminde Bölümümüzde açılması teklif edilen dersler için tıklayınız.
  • Click here for classes offered in Spring Semester of 2018.
  • Mezun Öğrencilerimiz için Toplantı: 20 Aralık Çarşamba Günü Bölümümüz Seminer Odasında saat 09:30’da Bölümümüzden mezun olan öğrenciler ile Lisans Ders Müfredatının geliştirici ve eğitim amaçlarının belirlenmesine yönelik toplantı yapılacaktır.

 

Antalya Üniversite Destekleme Vakfı, Antalya’da kurulan üniversitelerdeki temel fen bilimlerini (matematik, fizik, kimya, biyoloji) desteklemek amacıyla, ilgili fakültenin her bölümünde başarı sıralamasında en yüksek puanı alan ilk 5 (beş) birinci sınıf öğrencisine, maddi imkanlarına bakılmaksızın karşılıksız öğrenim bursu vermektedir.

Duyuru: “Üniversitemiz Özel Hizmet Ödülü” Başarısı

Üniversitemizde 2013 yılı içerisinde bir seri Nükleer Fizik deneylerinin kurgulanması, gerekli deney olanağının sağlanması ve deneyin gerçekleşmesini sağlayan  Bölümümüz Nükleer Fizik Anabilim Dalı  Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail BOZTOSUN‘a 04.12.2013 tarihli  ve 20/176 sayılı Senato Kararıyla “Üniversitemiz Özel Hizmet Ödülü” verilmiştir. Kendisini başarılı çalışmaları ve hizmetlerinden dolayı kutluyoruz.


Duyuru : 2013 Akdeniz Üniversitesi Teşvik Ödülü  Başarısı

Bölümümüz öğretim üyesi Doç. Dr. Orhan Bayrak Akdeniz Üniversitesi 2013 yılı Teşvik Ödül’ünü kazananmıştır.  Kendisini  başarılı çalışmaları ve hizmetlerinden dolayı kutluyoruz.

 
Teşvik Ödülü                                                
Temel ve Mühendislik Bilimleri alanında      :  Doç. Dr. Orhan BAYRAK (Fen Fakültesi- Fizik Bölümü)

ÖNEMLİ DUYURU : Türk Fizik Vakfı 2013-2014 Akademik yılı için burs vermektedir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.


Duyuru:  Akdeniz Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü ve Nükleer Bilimler Araştırma ve Uygulama Merkezi olarak, Nükleer Fiziğin en temel deneylerinden biri olan, “gama ışınları ile atom çekirdeğinden nötron ve proton koparma” deneylerini, ülkemizde kendi bilim insanımız, kendi makine-teçhizatımız ve kendi hazırladığımız hedef çekirdekler ile ilk defa gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Deneysel Nükleer Fizikteki bu büyük başarı, Akdeniz Üniversitesi Hastanesinden Fizik Bölümüne hibe edilen klinik elektron çizgisel hızlandırıcısı (e-linac) ile Alüminyum, Bakır, Çinko, Titanyum, Kalay, Kurşun ve Kadmiyum gibi örneklerin ışınlanmasıyla gerçekleştirilmiştir. Işınlama sonrası eskiden beri simyacıların düşlerini süsleyen atom elementlerinin dönüşümleri, Alüminyum’un Magnezyum’a, Bakır’ın Nikel’e, Çinko’nun Bakır’a ve Galyum’a, Titanyum’un Skandiyum’a, Kalay’ın İndiyum’a, Kurşun’un Talyum’a ve Kadmiyum’un Gümüş’e dönüşümleri ile gerçekleşmiştir. Deneyimizde, ayrıca, bu dönüşümlerin yan ürünü olarak, pozitron formundaki küçük miktarlarda anti-madde oluşmuştur. Yeni oluşan atom çekirdeklerinden yayılan gama ışını, madde (elektron) ile anti-maddenin (pozitron) birleşiminden çıkan saf enerji, Germanyum gama ışını detektörü ile tespit edilmiştir. Deneyimizde atom çekirdeklerinin her birine ait karakteristik enerji seviyeleri gözlenmiş ve bunların oluşumları yüksek güvenilirlik derecesinde ispatlanmıştır. Dünyada 1970’lerden beri süregelen fotonükleer reaksiyon deneylerinin ülkemizde de yapılabileceğini gösteren bu büyük başarının arkasındaki bilim insanları, bu deneyi, gelecekte yakalanacak başarı silsilesi için bir ilk adım olarak görmekte, ülkemizde ilk defa gerçekleşen ölçümlerin yanı sıra, dünyada da ilk olacak deneyleri gerçekleştirmeyi amaçlamaktadırlar.
Deney, Akdeniz Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. İsmail Boztosun ve ekibi tarafından gerçekleştirilmiştir.
DUYURU: 2010-2011 Akademik yılında başlamış ve gelenekselmiş olan Akdeniz Fizik Bölümü Cuma Seminerleri  devam etmektedir. Seminelerimize tüm öğrenciler ve akademik personel davetlidir. Semineri programı için lütfen tıklayınız.


DUYURU: Bölümümüzde, 2012-2013 Akademik Yılından itibaren Medikal Fizik ve Sağlık Fiziği alanında YÜKSEK LİSANS eğitim ve öğretimine başlanılacaktır.


DUYURU: Fizik Seminer Koordinatörlüğü tarafından seminerler ve seminerciler ile tüm yazışmaların sağlıklı yapılabilmesi amacıyla yeni bir e-posta adresi oluşturulmuştur.

fizikseminer@akdeniz.edu.tr

Misyon

Temel Bilimlerin ve 'humanitas' kavramının evrensel ilkeleri ile hareket eden Fakültemizin misyonu ‘quaere verum / gerçeği araştır’ ve ‘rerum causas cognoscere / olayların nedenlerini düşün’ kaidelerinden hareketle uluslararası düzeyde eğitim-öğretim ve bilimsel üretim yapmaktır.

Vizyon

Vizyonumuz Atatürk ilke ve devrimlerini rehber edinmek, Temel ve Sosyal Bilimlerin evrensel ilkelerinden hareketle bu ilke ve devrimleri sosyal hayata uygulamak ve Fakültemiz bünyesindeki Öğretim Elemanı ve Öğrencilerin uluslararası bir bilinç ve eğitime sahip olmalarını sağlamaktır.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi
Fen Fakültesi Pınarbaşı Mah. Dumlupınar Bul. Kampüs - Konyaaltı / Antalya Bina No: 578 Bina Kodu: 1952688 Bu adrese ait adres kodu: 1355883982
Tel: 0 242 - 2278906
Tel: 0 242 3102294- Fax