Anabilim Dalları
Atom ve Molekül Fiziği A.B.D. Üyeleri Çalışma ve İlgi Alanları
Prof.Dr. Orhan BAYRAK -Yarı kararlı durumlar, Nükleer Bozunum Süreçleri;
-Nükleer reaksiyonlar ve Saçılma;
-Kuantum Mekaniksel dalga denklemlerinin analitik ve numerik çözümleri
Doç.Dr. Yasemin KÜÇÜK
 Yrd. Doç. Dr. Şerafettin YALTKAYA
Genel Fizik A.B.D. Üyeleri
Çalışma ve İlgi Alanları
Prof. Dr. Rıza ERDEM
 Doç. Dr. Nina TUNÇEL
 Yrd. Doç. Dr. Deniz KAYA -Yumuşak Madde, Polimer, Koloit Fiziği
-Radyasyon ve Malzeme Etkileşimi
 Uzman Dr. Mustafa DERNEK
Katıhal Fiziği A.B.D. Üyeleri
Çalışma ve İlgi Alanları
 Prof. Dr. Bülent ULUĞ
Nükleer Fizik A.B.D.
Çalışma ve İlgi Alanları
 Prof. Dr. İsmail BOZTOSUN
 Prof. Dr. Nuri ÜNAL
Yrd. Doç. Dr. Mesut KARAKOÇ
 Yrd. Doç. Dr. Haris DJAPO
Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği A.B.D. Üyeleri Çalışma ve İlgi Alanları
Doç. Dr. Yusuf SUCU
 Yrd. Doç. Dr. Bekir Can LÜTFÜOĞLU -Kuantum Alan Teorisi,
-Kuantum Mekaniksel Problemler
 Yrd. Doç. Dr. Yusuf KÜÇÜKAKÇA

 

Misyon

Temel Bilimlerin ve 'humanitas' kavramının evrensel ilkeleri ile hareket eden Fakültemizin misyonu ‘quaere verum / gerçeği araştır’ ve ‘rerum causas cognoscere / olayların nedenlerini düşün’ kaidelerinden hareketle uluslararası düzeyde eğitim-öğretim ve bilimsel üretim yapmaktır.

Vizyon

Vizyonumuz Atatürk ilke ve devrimlerini rehber edinmek, Temel ve Sosyal Bilimlerin evrensel ilkelerinden hareketle bu ilke ve devrimleri sosyal hayata uygulamak ve Fakültemiz bünyesindeki Öğretim Elemanı ve Öğrencilerin uluslararası bir bilinç ve eğitime sahip olmalarını sağlamaktır.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi
Fen Fakültesi Dumlupınar Bulvarı Kampüs/ANTALYA
Tel: 0 242 - 2278900 (5 Hat)
Tel: 0 242 2278911- fax