Anabilim Dalları
Atom ve Molekül Fiziği A.B.D. Üyeleri Çalışma ve İlgi Alanları
Prof.Dr. Orhan BAYRAK -Bağlı, Yarı Bağlı ve Saçılma Durumları
-Atomik ve Çekirdek Etkileşmeleri
-Kuantum Mekaniksel dalga denklemlerinin analitik ve numerik çözümleri
Doç.Dr. Yasemin KÜÇÜK
Dr. Öğr. Ü. Şerafettin YALTKAYA
Genel Fizik A.B.D. Üyeleri
Çalışma ve İlgi Alanları
Prof. Dr. Rıza ERDEM
Dr. Öğr. Ü. Deniz KAYA -Yumuşak Madde, Polimer, Koloit Fiziği
-Radyasyon ve Malzeme Etkileşimi
Uzman Dr. Mustafa DERNEK
Katıhal Fiziği A.B.D. Üyeleri
Çalışma ve İlgi Alanları
Prof. Dr. Bülent ULUĞ
Nükleer Fizik A.B.D.
Çalışma ve İlgi Alanları
Prof. Dr. Nuri ÜNAL
Prof. Dr. İsmail BOZTOSUN
Doç. Dr. Mesut KARAKOÇ
Doç. Dr. İsmail Hakkı SARPÜN
Doç.Dr. Melike Behiye YÜCEL
Doç. Dr. Nina TUNÇEL
Dr. Öğr. Ü. Haris DJAPO
Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği A.B.D. Üyeleri Çalışma ve İlgi Alanları
Doç. Dr. Yusuf SUCU
Doç Dr. Bekir Can LÜTFÜOĞLU -Kuantum Alan Teorisi,
-Kuantum Mekaniksel Problemler
Dr. Öğr. Ü. Yusuf KÜÇÜKAKÇA

Misyon

Temel Bilimlerin ve 'humanitas' kavramının evrensel ilkeleri ile hareket eden Fakültemizin misyonu ‘quaere verum / gerçeği araştır’ ve ‘rerum causas cognoscere / olayların nedenlerini düşün’ kaidelerinden hareketle uluslararası düzeyde eğitim-öğretim ve bilimsel üretim yapmaktır.

Vizyon

Vizyonumuz Atatürk ilke ve devrimlerini rehber edinmek, Temel ve Sosyal Bilimlerin evrensel ilkelerinden hareketle bu ilke ve devrimleri sosyal hayata uygulamak ve Fakültemiz bünyesindeki Öğretim Elemanı ve Öğrencilerin uluslararası bir bilinç ve eğitime sahip olmalarını sağlamaktır.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi
Fen Fakültesi Dumlupınar Bulvarı Kampüs/ANTALYA
Tel: 0 242 - 2278900 (5 Hat)
Tel: 0 242 2278911- fax