Akademik Personel – Faculty

 

Akademik Personel Adı Soyadı Varsa Görevi  İletişim:  0 (242) 310 E Posta:…..@akdeniz.edu.tr
 306 Prof.Dr. Nuri ÜNAL
http://aves.akdeniz.edu.tr/nuriunal/
Nükleer Fizik A.B.D. Başkanı 2273 nuriunal
bulug
Prof.Dr. Bülent ULUĞ

Katıhal Fiziği A.B.D. Başkanı 2272 bulug
328
Prof.Dr. İsmail BOZTOSUN
http://aves.akdeniz.edu.tr/boztosun/
2279 boztosun
311
Prof.Dr. Rıza ERDEM

http://aves.akdeniz.edu.tr/rerdem/
Genel Fizik A.B.D. Başkanı 2246 rerdem
Prof.Dr. Orhan BAYRAK
http://aves.akdeniz.edu.tr/bayrak/
Bölüm Başkanı
Atom ve Molekül Fiziği A.B.D. Başkanı
2296 bayrak
ysucu Doç.Dr. Yusuf SUCU
 Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği A.B.D. Başkanı 2262 ysucu
Doç.Dr. Yasemin KÜÇÜK
ykucuk
310
Doç.Dr. Nina TUNÇEL
http://aves.akdeniz.edu.tr/ninatuncel/
2256 ninatuncel
 
Doç.Dr. İsmail Hakkı SARPÜN
 2283  sarpun
313 Doç.Dr. Mesut KARAKOÇ
http://aves.akdeniz.edu.tr/karakoc/
2284 karakoc
Doç.Dr. Melike Behiye YÜCEL 2278 myucel
bclutfuoglu Doç.Dr. Bekir Can LÜTFÜOĞLU
http://aves.akdeniz.edu.tr/bclutfuoglu/
2313 bclutfuoglu
yaltkaya Dr. Öğr. Üyesi  Şerafettin YALTKAYA

2255 yaltkaya
Dr. Öğr. Üyesi Yusuf KÜÇÜKAKÇA
2274 ykucukakca
318 Dr. Öğr.Üyesi Deniz KAYA

0(242) 227 4400

Dahili 3833

denizkaya
Dr. Öğr. Üyesi Haris DJAPO
Yabancı Öğretim Üyesi 2405 haris
mdernek Uzman Dr. Mustafa DERNEK
Uzman 2280 mdernek
321 Araş.Gör. Aydın YILDIRIM
3817 aydinyildirim
 Araş.Gör. Cavit TEKİNÇAY
 3858 ctekincay
Araş.Gör. Kübra BAYRAK  2288 kbayrak

Misyon

Temel Bilimlerin ve 'humanitas' kavramının evrensel ilkeleri ile hareket eden Fakültemizin misyonu ‘quaere verum / gerçeği araştır’ ve ‘rerum causas cognoscere / olayların nedenlerini düşün’ kaidelerinden hareketle uluslararası düzeyde eğitim-öğretim ve bilimsel üretim yapmaktır.

Vizyon

Vizyonumuz Atatürk ilke ve devrimlerini rehber edinmek, Temel ve Sosyal Bilimlerin evrensel ilkelerinden hareketle bu ilke ve devrimleri sosyal hayata uygulamak ve Fakültemiz bünyesindeki Öğretim Elemanı ve Öğrencilerin uluslararası bir bilinç ve eğitime sahip olmalarını sağlamaktır.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi
Fen Fakültesi Dumlupınar Bulvarı Kampüs/ANTALYA
Tel: 0 242 - 2278900 (5 Hat)
Tel: 0 242 2278911- fax