Fizik Bölümü

slider4

Akdeniz Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü


Fizik Bölümümüze 2017 LYS sonucu yerleşen İLK ÜÇ öğrenciye YÖK tarafından bir yıl boyunca ayda 625 TL burs verilecektir. 2016 LYS yerleştirmeleri sonrasında bölümümüzde 15+1 (okul birincisi) kontenjanın hepsi dolmuştur. Bölümümüze yerleşen en son öğrencimiz 223,35073 puan ile 273.862 sırada yeralmıştır.

2015 yılında yapılan KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Sınavında Fizik Bölümümüzden mezun olan öğrencilerimizin başarıları ile Fizik Bölümümüz Türkiye genelinde en başarılı 5. bölüm olmuştur. Kendilerini tebrik ederiz.

2014 yılında yapılan KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Sınavında Fizik Bölümümüzden mezun olan öğrencilerimizin başarıları ile bölümümüz Türkiye genelinde en başarılı 7. bölüm olmuştur. Mezun öğrencilerimize kariyerlerinde başarılar dileriz.

 2013 yılında yapılan KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Sınavında Fizik Bölümümüzden mezun olan öğrencilerimiz üstün başarı göstermiş ve Fizik Bölümümüz Türkiye genelinde en başarılı 5. bölüm olmuştur. Kendilerini tebrik eder, meslek hayatlarında başarılar dileriz.

Duyuru: “Üniversitemiz Özel Hizmet Ödülü” Başarısı

Üniversitemizde 2013 yılı içerisinde bir seri Nükleer Fizik deneylerinin kurgulanması, gerekli deney olanağının sağlanması ve deneyin gerçekleşmesini sağlayan  Bölümümüz Nükleer Fizik Anabilim Dalı  Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail BOZTOSUN‘a 04.12.2013 tarihli  ve 20/176 sayılı Senato Kararıyla “Üniversitemiz Özel Hizmet Ödülü” verilmiştir. Kendisini başarılı çalışmaları ve hizmetlerinden dolayı kutluyoruz.


Duyuru : 2013 Akdeniz Üniversitesi Teşvik Ödülü  Başarısı

Bölümümüz öğretim üyesi Doç. Dr. Orhan Bayrak Akdeniz Üniversitesi 2013 yılı Teşvik Ödül’ünü kazananmıştır.  Kendisini  başarılı çalışmaları ve hizmetlerinden dolayı kutluyoruz.

 
Teşvik Ödülü                                                
Temel ve Mühendislik Bilimleri alanında      :  Doç. Dr. Orhan BAYRAK (Fen Fakültesi- Fizik Bölümü)

ÖNEMLİ DUYURU : Türk Fizik Vakfı 2013-2014 Akademik yılı için burs vermektedir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.


Duyuru:  Akdeniz Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü ve Nükleer Bilimler Araştırma ve Uygulama Merkezi olarak, Nükleer Fiziğin en temel deneylerinden biri olan, “gama ışınları ile atom çekirdeğinden nötron ve proton koparma” deneylerini, ülkemizde kendi bilim insanımız, kendi makine-teçhizatımız ve kendi hazırladığımız hedef çekirdekler ile ilk defa gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Deneysel Nükleer Fizikteki bu büyük başarı, Akdeniz Üniversitesi Hastanesinden Fizik Bölümüne hibe edilen klinik elektron çizgisel hızlandırıcısı (e-linac) ile Alüminyum, Bakır, Çinko, Titanyum, Kalay, Kurşun ve Kadmiyum gibi örneklerin ışınlanmasıyla gerçekleştirilmiştir. Işınlama sonrası eskiden beri simyacıların düşlerini süsleyen atom elementlerinin dönüşümleri, Alüminyum’un Magnezyum’a, Bakır’ın Nikel’e, Çinko’nun Bakır’a ve Galyum’a, Titanyum’un Skandiyum’a, Kalay’ın İndiyum’a, Kurşun’un Talyum’a ve Kadmiyum’un Gümüş’e dönüşümleri ile gerçekleşmiştir. Deneyimizde, ayrıca, bu dönüşümlerin yan ürünü olarak, pozitron formundaki küçük miktarlarda anti-madde oluşmuştur. Yeni oluşan atom çekirdeklerinden yayılan gama ışını, madde (elektron) ile anti-maddenin (pozitron) birleşiminden çıkan saf enerji, Germanyum gama ışını detektörü ile tespit edilmiştir. Deneyimizde atom çekirdeklerinin her birine ait karakteristik enerji seviyeleri gözlenmiş ve bunların oluşumları yüksek güvenilirlik derecesinde ispatlanmıştır. Dünyada 1970’lerden beri süregelen fotonükleer reaksiyon deneylerinin ülkemizde de yapılabileceğini gösteren bu büyük başarının arkasındaki bilim insanları, bu deneyi, gelecekte yakalanacak başarı silsilesi için bir ilk adım olarak görmekte, ülkemizde ilk defa gerçekleşen ölçümlerin yanı sıra, dünyada da ilk olacak deneyleri gerçekleştirmeyi amaçlamaktadırlar.
Deney, Akdeniz Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. İsmail Boztosun ve ekibi tarafından gerçekleştirilmiştir.

DUYURU: 2010-2011 Akademik yılında başlamış ve gelenekselmiş olan Akdeniz Fizik Bölümü Cuma Seminerleri  devam etmektedir. Seminelerimize tüm öğrenciler ve akademik personel davetlidir. Semineri programı için lütfen tıklayınız.


 DUYURU: Bölümümüzde, 2012-2013 Akademik Yılından itibaren Medikal Fizik ve Sağlık Fiziği alanında YÜKSEK LİSANS eğitim ve öğretimine başlanılacaktır.


DUYURU: Fizik Seminer Koordinatörlüğü tarafından seminerler ve seminerciler ile tüm yazışmaların sağlıklı yapılabilmesi amacıyla yeni bir e-posta adresi oluşturulmuştur.

fizikseminer@akdeniz.edu.tr

 

 

Misyon

Temel Bilimlerin ve 'humanitas' kavramının evrensel ilkeleri ile hareket eden Fakültemizin misyonu ‘quaere verum / gerçeği araştır’ ve ‘rerum causas cognoscere / olayların nedenlerini düşün’ kaidelerinden hareketle uluslararası düzeyde eğitim-öğretim ve bilimsel üretim yapmaktır.

Vizyon

Vizyonumuz Atatürk ilke ve devrimlerini rehber edinmek, Temel ve Sosyal Bilimlerin evrensel ilkelerinden hareketle bu ilke ve devrimleri sosyal hayata uygulamak ve Fakültemiz bünyesindeki Öğretim Elemanı ve Öğrencilerin uluslararası bir bilinç ve eğitime sahip olmalarını sağlamaktır.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi
Fen Fakültesi Dumlupınar Bulvarı Kampüs/ANTALYA
Tel: 0 242 - 2278900 (5 Hat)
Tel: 0 242 2278911- fax