Öğrenci Temsilcisi Seçimi

Değerli Öğrencilerimiz,

Öğrenim görmekte olduğu bölümdeki öğrencileri, Öğrenci Konseyinde temsil etmesi için her bölümden bir öğrenci temsilcisi belirlemek üzere seçim yapılacaktır.

Bölüm öğrenci temsilcisi adayı olmak isteyen öğrencilerimizin 19 Aralık 2021 tarihine kadar Dekanlığımıza başvuru yapması gerekmektedir.

Öğrenci Temsilci Adaylık Başvurusunda İstenilen belgeler

            a) Aday olmak istediğini belirten dilekçe,

b) Seçimin yapılacağı eğitim-öğretim yılına ait öğrenci belgesi ve not ortalamasını gösterir belge,

c) Bir adet vesikalık fotoğraf,

ç) Adli sicil kaydı, (e-devletten)

d) Herhangi bir siyasi partiye üye olmadığına dair belge, (e-devletten)

Öğrenci Temsilci Adaylarında Aranacak Nitelikler

a) Fakültemizin en az ikinci sınıfına kayıtlı öğrenci olması,

b) Siyasi parti organlarında üye veya görevli olmaması,

c) Yüz kızartıcı suçlardan dolayı adli sicil kaydı bulunmaması,

ç) Uyarma cezası dışında disiplin cezası almamış olması,

d) Seçimin yapıldığı dönemde kayıt dondurmamış olması,

e) Genel not ortalamasının 4 üzerinden 2,75 ve üstü olması,

f) Terör örgütlerine aidiyeti veya iltisakı ya da bunlarla irtibatı olmaması, şartları aranır.

*Her bölüm için seçilen beş bölüm temsilcisi, kendi aralarından birini Fakülte Öğrenci Temsilcisi olarak seçeceklerdir.

0

Misyon

Temel Bilimlerin ve 'humanitas' kavramının evrensel ilkeleri ile hareket eden Fakültemizin misyonu ‘quaere verum / gerçeği araştır’ ve ‘rerum causas cognoscere / olayların nedenlerini düşün’ kaidelerinden hareketle uluslararası düzeyde eğitim-öğretim ve bilimsel üretim yapmaktır.

Vizyon

Vizyonumuz Atatürk ilke ve devrimlerini rehber edinmek, Temel ve Sosyal Bilimlerin evrensel ilkelerinden hareketle bu ilke ve devrimleri sosyal hayata uygulamak ve Fakültemiz bünyesindeki Öğretim Elemanı ve Öğrencilerin uluslararası bir bilinç ve eğitime sahip olmalarını sağlamaktır.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi
Fen Fakültesi Pınarbaşı Mah. Dumlupınar Bul. Kampüs - Konyaaltı / Antalya Bina No: 578 Bina Kodu: 1952688 Bu adrese ait adres kodu: 1355883982
Tel: 0 242 - 2278906
Tel: 0 242 3102294- Fax