Genel Bilgiler

Genel Bilgiler

Biyoloji Bölümü’nün amacı, öğrencilerimizi günümüz ihtiyaçları doğrultusunda yaşam bilimleri alanında hem teorik bilgilerle hem de uygulama bilgileriyle donatmak, öğrencilerin analitik düşünmelerini sağlamak ve bu konuda onları cesaretlendirmektir. Biyoloji Bölümü lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimi vermektedir.

Biyoloji Bölümünde flora, fauna, ekoloji, populasyon genetiği, biyolojik çeşitlilik ve biyolojik çeşitliğin korunması, biyoteknoloji, toksikoloji, moleküler biyoloji, proteomik ve genomik konusunda çalışmalar yapılmaktadır.

Biyoloji Bölümü, 1990 yılında Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamıştır. Biyoloji Bölümü’nde yedi anabilim dalı bulunmaktadır. Bunlar: Botanik, Ekoloji, Genel Biyoloji, Hidrobiyoloji, Moleküler Biyoloji ve Zooloji Anabilim Dallarıdır. Bölümde toplam olarak 14 profesör, 4 doçent, 6 doktor öğretim üyesi, 2 öğretim görevlisi ve 5 araştırma görevlisi görev yapmaktadır.

Öğretim elemanlarının hepsi aktif olarak araştırma ve eğitim faaliyetlerine katkıda bulunmaktadır. Bu durum, onların ilgi duydukları alanlarda akademik açıdan faal olmalarını sağlamaktadır. Bölümde seminerler, sempozyumlar, çalıştaylar ve benzeri aktiviteler düzenlenmektedir. Öğrencilerimiz bu tür aktivitelere ve araştırma programlarına katılabilirler.

Bölüme her yıl 50 öğrenci kabul edilmektedir. Eğitim süresi 4 yıldır. Öğrencilerimiz biyoloji bilimindeki yeni gelişmeleri yakalayabilmek için araştırmalar yapabilecek düzeyde bilgi ve beceriyle donatılmış olarak mezun olmaktadırlar.

Mezunlarımız hem özel kuruluşlarda hem de kamu kurum ve kuruluşlarındaki araştırma merkezlerinde iş bulabilme imkanlarına sahiptir. Biyoteknoloji alanındaki hızlı gelişmeler biyologlar için yeni fırsatlar oluşturmaktadır.

Avrupa’daki yüksek eğitim-öğretim kurumları ile ikili anlaşmalar yapılarak öğrencilerimizin Erasmus ve Leonardo da Vinci gibi bazı eğitim programlarıyla yurt dışı deneyimler kazanmaları hedeflenmiştir ve öğrencilerimiz bu konuda cesaretlendirilmektedir.

Biyoloji bölümü ile ilgili olarak, ihtiyaç duyulan konularda, Bölüm başkanı ve diğer öğretim üyelerinden bilgi alınabilir.

Misyon

Temel Bilimlerin ve 'humanitas' kavramının evrensel ilkeleri ile hareket eden Fakültemizin misyonu ‘quaere verum / gerçeği araştır’ ve ‘rerum causas cognoscere / olayların nedenlerini düşün’ kaidelerinden hareketle uluslararası düzeyde eğitim-öğretim ve bilimsel üretim yapmaktır.

Vizyon

Vizyonumuz Atatürk ilke ve devrimlerini rehber edinmek, Temel ve Sosyal Bilimlerin evrensel ilkelerinden hareketle bu ilke ve devrimleri sosyal hayata uygulamak ve Fakültemiz bünyesindeki Öğretim Elemanı ve Öğrencilerin uluslararası bir bilinç ve eğitime sahip olmalarını sağlamaktır.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi
Fen Fakültesi Pınarbaşı Mah. Dumlupınar Bul. Kampüs - Konyaaltı / Antalya Bina No: 578 Bina Kodu: 1952688 Bu adrese ait adres kodu: 1355883982
Tel: 0 242 - 2278906
Tel: 0 242 3102294- Fax