Biyoloji Bölümü

22


Akdeniz Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü


Biyoloji, insanın kendisini ve çevresindeki canlıları tanıma ve anlama isteğinden doğmuş bir bilim dalıdır. İlk insanlar binlerce yıl önce çevrelerinde yaşayan sığır, geyik ve mamut gibi hayvanları gözlemleyerek ve resimlerini mağara duvarlarına çizerek canlılığı incelemeye başlamışlardır. Yaşamak ve varlığını sürdürmek isteyen insan toplulukları, bu deneyimlerden çok şey öğrenmiş ve gelecek nesillerine bu bilgiyi aktarmışlardır. Eski çağlardan bu günlere gelinceye kadar geçen zaman, hem bilgi birikimini hem de biyolojik farklılıkları arttırmış ve çeşitlendirmiştir. Zaman zaman yaşanan lokal veya küresel seçilimlerle günümüz ekosistemleri oluşmuş, gelişmiş, değişmiş ve değişmektedir. Bugün şunu söyleyebiliriz ki ‘’Evrende değişmeyen bir şey varsa o da değişimin ta kendisidir.’’ Her alanda değişen ve gelişen günümüz dünyasında, geçmişte olduğu gibi gelecekte de vazgeçilmez olacak olan bilim dallarından birisi de şüphesiz ki Biyoloji olacaktır.

Biyolojiyi anlamak, geçmişi, bugünü ve geleceği anlamaktır.

Biyoloji Bölüm Başkanlığı


Web Sayfası Sorumlusu: Araş. Gör. Onur ULUAR


Misyon

Temel Bilimlerin ve 'humanitas' kavramının evrensel ilkeleri ile hareket eden Fakültemizin misyonu ‘quaere verum / gerçeği araştır’ ve ‘rerum causas cognoscere / olayların nedenlerini düşün’ kaidelerinden hareketle uluslararası düzeyde eğitim-öğretim ve bilimsel üretim yapmaktır.

Vizyon

Vizyonumuz Atatürk ilke ve devrimlerini rehber edinmek, Temel ve Sosyal Bilimlerin evrensel ilkelerinden hareketle bu ilke ve devrimleri sosyal hayata uygulamak ve Fakültemiz bünyesindeki Öğretim Elemanı ve Öğrencilerin uluslararası bir bilinç ve eğitime sahip olmalarını sağlamaktır.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi
Fen Fakültesi Pınarbaşı Mah. Dumlupınar Bul. Kampüs - Konyaaltı / Antalya Bina No: 578 Bina Kodu: 1952688 Bu adrese ait adres kodu: 1355883982
Tel: 0 242 - 2278906
Tel: 0 242 3102294- Fax