Akademik Personel

BİYOLOJİ BÖLÜMÜ

Ünvanı Adı Soyadı Telefon e-posta
Prof. Dr. Aysun ÖZKAN (Bölüm Başkanı) (0242) 3102370 aozkan@akdeniz.edu.tr
Selda ÇİVRİL (Bölüm Sekreteri) (0242) 310 2348 scivril@akdeniz.edu.tr
Prof. Dr. Kayahan FIŞKIN (0242) 310 2357 fiskin@akdeniz.edu.tr
Prof. Dr. Atila YANIKOĞLU (0242) 310 2359 yanik@akdeniz.edu.tr
Prof. Dr. Hüseyin SÜMBÜL (0242) 310 2358 hsumbul@akdeniz.edu.tr
Prof. Dr. Ş.Fatih TOPÇUOĞLU (0242) 310 2367 topcuoglu@akdeniz.edu.tr
Prof. Dr. Battal ÇIPLAK (0242) 310 2356 ciplak@akdeniz.edu.tr
Prof. Dr. Ali ERDOĞAN (0242) 310 2355 aerdogan@akdeniz.edu.tr
Prof. Dr. Ahmet AKSOY (0242) 310 2247 aksoy@akdeniz.edu.tr
Prof. Dr. Bülent KAYA (0242) 3102350 bkaya@akdeniz.edu.tr
Prof. Dr. R.Süleyman GÖKTÜRK (0242) 310 2297 gokturk@akdeniz.edu.tr
Prof. Dr. Yılmaz EMRE Dahili: 3804 yilmazemre@akdeniz.edu.tr
Prof. Dr. Nuray KAYA (0242) 310 2366 nkaya@akdeniz.edu.tr
Prof. Dr. Hüseyin ÇETİN (0242) 3102286 hcetin@akdeniz.edu.tr
Prof. Dr. Hasan AKGÜL Dahili: 3842 hakgul@akdeniz.edu.tr
Doç. Dr. M.Akif KILIÇ (0242) 310 2368 mkilic@akdeniz.edu.tr
Doç.Dr. Esra AYDEMİR (0242) 310 2237
Dahili: 3845
esra@akdeniz.edu.tr
Doç. Dr. Candan AYKURT Dahili: 3832 candan@akdeniz.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Tolga YILDIRIM (0242) 310 2298 tyildirim@akdeniz.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa YAVUZ (0242) 310 2261 myavuz@akdeniz.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Orhan ÜNAL (0242) 310 2302 ounal@akdeniz.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Gülgün GÜNDÜZ Dahili: 3830 gulgungunduz@akdeniz.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Burcu Emine TEFON (0242) 310 2336 burcutefon@akdeniz.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Nehir KAYMAK (0242) 310 3857 nehirkaymak@akdeniz.edu.tr
Öğr. Gör. Rızvan TUNÇ (0242) 310 2259 rtunc@akdeniz.edu.tr
Öğr. Gör. Emre KILIÇ (0242) 310 2338 emrekilic@akdeniz.edu.tr
Arş. Gör. Onur ULUAR (0242) 310 3854 onuruluar@akdeniz.edu.tr
Arş. Gör. Sezgin AKSAKAL (0242) 310 2393 aksakal@akdeniz.edu.tr
Arş.Gör. Uğurcan BARAN (0242) 310 2393 ubaranakdeniz.edu.tr
     

KİMYA BÖLÜMÜ

Unvanı Adı Soyadı Telefon e-posta
Prof. Dr. Ertuğrul ARPAÇ (Bölüm Başkanı) (0242) 310 2317 earpac@akdeniz.edu.tr
Dilan KILIÇER (Bölüm Sekreteri) (0242) 310 2312 dilankilicer@akdeniz.edu.tr
Prof. Dr. Sibel TUNÇ (0242) 310 2324 stunc@akdeniz.edu.tr
Prof. Dr. Osman DUMAN (0242) 310 2303 osmanduman@akdeniz.edu.tr
Prof. Dr. Pınar ÇAMURLU (0242) 310 2308 pcamurlu@akdeniz.edu.tr
Prof. Dr. Günseli TURGUT CİN (0242) 310 2306 gturgut@akdeniz.edu.tr
Doç. Dr. Önder TOPEL (0242) 310 2307 ondertopel@akdeniz.edu.tr
Doç. Dr. Sevil AKSU (0242) 310 2305 sevilaksu@akdeniz.edu.tr
Doç. Dr. Murat AKARSU (0242) 310 2310 akarsu@akdeniz.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Nadir KİRAZ (0242) 310 2322 nadirkiraz@akdeniz.edu.tr
Doç. Dr. Edip BAYRAM (0242) 310 2265 ebayram@akdeniz.edu.tr
Doç. Dr. Esin AKARSU (0242) 310 2314 esinburunkaya@akdeniz.edu.tr
Doç. Dr. Ömer KESMEZ (0242) 310 2301
(0242) 310 2330
omerkesmez@akdeniz.edu.tr
Arş.Gör. Ceren ÖZCAN
0242 3102304
cerenozcanakdeniz.edu.tr

MATEMATİK BÖLÜMÜ

Unvanı Adı Soyadı Telefon e-posta
Prof. Dr. Mustafa ALKAN (Bölüm Başkanı) (0242) 310 2342 alkan@akdeniz.edu.tr
Sevda KARAASLAN (Bölüm Sekreteri) (0242) 310 2344 matsek@akdeniz.edu.tr
Prof. Dr. A.Aziz ERGİN (0242) 310 2361 aaergin@akdeniz.edu.tr
Prof. Dr. Mustafa DEMİRCİ (0242) 310 2381 demirci@akdeniz.edu.tr
Prof. Dr. Yılmaz ŞİMŞEK (0242) 310 2343 ysimsek@akdeniz.edu.tr
Prof. Dr. İlham ALİYEV (0242) 310 2365 ialiev@akdeniz.edu.tr
Prof. Dr. Abdilkadir Ceylan ÇÖKEN (0242) 310 2321 ceylancoken@akdeniz.edu.tr
Prof. Dr. Özkan ÖCALAN Dahili: 3843 ozkanocalan@akdeniz.edu.tr
Prof. Dr. Mustafa ÖZDEMİR (0242) 310 2386 mozdemir@akdeniz.edu.tr
Prof. Dr. Mehmet CENKCİ (0242) 310 2289 cenkci@akdeniz.edu.tr
Doç. Dr. SimtenBAYRAKÇI (0242) 310 2362 simten@akdeniz.edu.tr
Doç. Dr. Melih ERYİĞİT (0242) 310 2351 eryigit@akdeniz.edu.tr
Doç. Dr. Nesrin TUTAŞ (0242) 310 2382 ntutas@akdeniz.edu.tr
Doç. Dr. Şuayip YÜZBAŞI (0242) 310 2383 syuzbasi@akdeniz.edu.tr
Doç. Dr. Mümin CAN (0242) 310 2363 mcan@akdeniz.edu.tr
Doç. Dr. Levent KARGIN 3800 lkargin@akdeniz.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Gültekin SOYLU (0242) 310 2378 gsoylu@akdeniz.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Mutlu GÜLOĞLU (0242) 310 2379 guloglu@akdeniz.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Ayhan DİL (0242) 310 2380 adil@akdeniz.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Füsun YALÇIN (0242) 310 2311 fusunyalcin@akdeniz.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Yılmaz CEYLAN Dahili:3812 ayilmazceylan@akdeniz.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi M. Cihat DAĞLI Dahili: 3802 mcihatdagli@akdeniz.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Ortaç ÖNEŞ Dahili: 3811 ortacns@akdeniz.edu.tr
Arş. Gör. Dr. Murat KARAÇAYIR Dahili: 3814 mkaracayir@akdeniz.edu.tr
Arş. Gör. Naci ER Dahili: 3808 nacierakdeniz.edu.tr
Arş. Gör. Nihal GÜMÜŞBAŞ ÖZTÜRK Dahili: 3801 nihalgumusbas@akdeniz.edu.tr
Arş.Gör. Çağla SEKİN Dahili: 3810 caglasekin@akdeniz.edu.tr
Arş. Gör. Mehmet CİCİMEN Dahili: 3813 mehmetcicimenakdeniz.edu.tr
Arş. Gör. Damla GÜN Dahili:   damlagunakdeniz.edu.tr
Arş. Gör. Gamze YILDIRIM   gamzeyildirim@akdeniz.edu.tr

FİZİK BÖLÜMÜ

Unvanı Adı Soyadı Telefon e-posta
 Prof. Dr. Rıza ERDEM (Bölüm Başkanı) (0242) 310 2246 rerdem@akdeniz.edu.tr
Rıdvan ERDOĞAN (Bölüm Sekreteri) (0242) 310 2275 fizik@akdeniz.edu.tr
Prof. Dr. İsmail BOZTOSUN (0242) 310 2279 boztosun@akdeniz.edu.tr
Prof. Dr. Orhan BAYRAK (0242) 310 2296 bayrak@akdeniz.edu.tr
Prof. Dr. Yasemin KÜÇÜK (0242) 310 2315 ykucuk@akdeniz.edu.tr
Prof. Dr. İsmail Hakkı SARPÜN 0242) 310 2283 sarpun@akdeniz.edu.tr
Doç. Dr. Yusuf SUCU (0242) 310 2262 ysucu@akdeniz.edu.tr
Doç. Dr. Nina TUNCEL (0242) 310 2256 ninatuncel@akdeniz.edu.tr
Doç. Dr. Mesut KARAKOÇ (0242) 310 2284 karakoc@akdeniz.edu.tr
Doç. Dr. Melike Behiye YÜCEL (0242) 310 2278 myucel@akdeniz.edu.tr
Doç. Dr. B. Can LÜTFÜOĞLU (0242) 310 2313 bclutfuoglu@akdeniz.edu.tr
Doç. Dr. Yusuf KÜÇÜKAKÇA (0242) 310 2274 ykucukakca@akdeniz.edu.tr
Doç. Dr. Ramazan ŞAHİN Dahili: 3847 ramazansahin@akdeniz.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Deniz KAYA Dahili: 3833 denizkaya@akdeniz.edu.tr
Öğr. Gör. Mustafa DERNEK (0242) 310 2280 mdernek@akdeniz.edu.tr
Arş. Gör. Cavit TEKİNÇAY Dahili: 2278 ctekincay@akdeniz.edu.tr
Arş. Gör. Kübra BAYRAK Dahili: 2288 kbayrak@akdeniz.edu.tr

UZAY BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ

Unvanı Adı Soyadı Telefon e-posta
Prof. Dr. Volkan BAKIŞ (Bölüm Başkanı) (0242) 310 6148
(0242) 310 2257
volkanbakis@akdeniz.edu.tr
Prof. Dr. Zeki EKER (0242) 310 2299 eker@akdeniz.edu.tr
Prof. Dr. N. Kemal SÖNMEZ (0242) 310 2285 nksonmez@akdeniz.edu.tr
Prof. Dr. Hicran BAKIŞ (0242) 310 6139 hicranbakis@akdeniz.edu.tr
Doç. Dr. Timur ŞAHİN (0242) 310 2260 timursahin@akdeniz.edu.tr
Doç. Dr. Ali KILÇIK (0242) 310 2371 alikilcik@akdeniz.edu.tr
Doç. Dr. Nusret DEMİR Dahili: 3826
(0242) 310 2235
nusretdemir@akdeniz.edu.tr
Doç. Dr. Serdar SELİM (0242) 310 2353 serdarselim@akdeniz.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Burçin DÖNMEZ Dahili: 3825 burcindonmez@akdeniz.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Murat KAPLAN (0242) 310 2244 muratkaplan@akdeniz.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Çağdaş Kuşçu ŞİMŞEK    cksimsek@akdeniz.edu.tr
Arş. Gör. Gülizar AYSAN Dahili: 3820 gulizaraysan@akdeniz.edu.tr
Arş. Gör. Nagihan ASLAN Dahili: 3821 nagihanuzen@akdeniz.edu.tr
Arş. Gör. Efecan TUNÇ Dahili: 3822 efecantunc@akdeniz.edu.tr

Misyon

Temel Bilimlerin ve 'humanitas' kavramının evrensel ilkeleri ile hareket eden Fakültemizin misyonu ‘quaere verum / gerçeği araştır’ ve ‘rerum causas cognoscere / olayların nedenlerini düşün’ kaidelerinden hareketle uluslararası düzeyde eğitim-öğretim ve bilimsel üretim yapmaktır.

Vizyon

Vizyonumuz Atatürk ilke ve devrimlerini rehber edinmek, Temel ve Sosyal Bilimlerin evrensel ilkelerinden hareketle bu ilke ve devrimleri sosyal hayata uygulamak ve Fakültemiz bünyesindeki Öğretim Elemanı ve Öğrencilerin uluslararası bir bilinç ve eğitime sahip olmalarını sağlamaktır.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi
Fen Fakültesi Pınarbaşı Mah. Dumlupınar Bul. Kampüs - Konyaaltı / Antalya Bina No: 578 Bina Kodu: 1952688 Bu adrese ait adres kodu: 1355883982
Tel: 0 242 - 2278906
Tel: 0 242 3102294- Fax