Akademik Personel

BİYOLOJİ BÖLÜMÜ

Ünvanı Adı Soyadı Telefon e-posta
Prof. Dr. Bülent KAYA (Bölüm Başkanı) (0242) 310 2350
Dahili: 3840
bkaya@akdeniz.edu.tr
Selda ÇİVRİL (Bölüm Sekreteri) (0242) 310 2348 scivril@akdeniz.edu.tr
Prof. Dr. Mehmet ÖZ (0242) 310 2347 mehmetoz@akdeniz.edu.tr
Prof. Dr. Kayahan FIŞKIN (0242) 310 2357 fiskin@akdeniz.edu.tr
Prof. Dr. Atila YANIKOĞLU (0242) 310 2359 yanik@akdeniz.edu.tr
Prof. Dr. Hüseyin SÜMBÜL (0242) 310 2358 hsumbul@akdeniz.edu.tr
Prof. Dr. Ş.Fatih TOPÇUOĞLU (0242) 310 2367 topcuoglu@akdeniz.edu.tr
Prof. Dr. Battal ÇIPLAK (0242) 310 2356 ciplak@akdeniz.edu.tr
Prof. Dr. Ali ERDOĞAN (0242) 310 2355 aerdogan@akdeniz.edu.tr
Prof. Dr. Ahmet AKSOY (0242) 310 2247 aksoy@akdeniz.edu.tr
Prof. Dr. Aysun ÖZKAN (0242) 310 2370 aozkan@akdeniz.edu.tr
Prof. Dr. R.Süleyman GÖKTÜRK (0242) 310 2297 gokturk@akdeniz.edu.tr
Prof. Dr. Yılmaz EMRE Dahili: 3804 yilmazemre@akdeniz.edu.tr
Prof. Dr. Nuray KAYA (0242) 310 2366 nkaya@akdeniz.edu.tr
Prof. Dr. Hüseyin ÇETİN (0242) 310 2286
Doç. Dr. Hasan AKGÜL Dahili: 3842 hakgul@akdeniz.edu.tr
Doç. Dr. M.Akif KILIÇ (0242) 310 2368 mkilic@akdeniz.edu.tr
Doç.Dr. Esra AYDEMİR (0242) 310 2237
Dahili: 3845
esra@akdeniz.edu.tr
Doç. Dr. Candan AYKURT Dahili: 3832 candan@akdeniz.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Tolga YILDIRIM (0242) 310 2298 tyildirim@akdeniz.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa YAVUZ (0242) 310 2261 myavuz@akdeniz.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Orhan ÜNAL (0242) 310 2302 ounal@akdeniz.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Gülgün GÜNDÜZ Dahili: 3830 gulgungunduz@akdeniz.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Burcu Emine TEFON (0242) 310 2336 burcutefon@akdeniz.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Nehir KAYMAK (0242) 310 3857 nehirkaymak@akdeniz.edu.tr
Öğr. Gör. Rızvan TUNÇ (0242) 310 2259 rtunc@akdeniz.edu.tr
Öğr. Gör. Emre KILIÇ (0242) 310 2338 emrekilic@akdeniz.edu.tr
Arş. Gör. Canan DÜLGEROĞLU (0242) 310 3854 cdulgeroglu@akdeniz.edu.tr
Arş. Gör. Onur ULUAR (0242) 310 3854 onuruluar@akdeniz.edu.tr
Arş. Gör. Sezgin AKSAKAL (0242) 310 2393 aksakal@akdeniz.edu.tr
Arş. Gör. Fatma TURNA (0242) 310 2393 turna@akdeniz.edu.tr
Arş. Gör. Samed KOÇ (0242) 310 2335 samedkoc86@hotmail.com

KİMYA BÖLÜMÜ

Unvanı Adı Soyadı Telefon e-posta
Prof. Dr. Ertuğrul ARPAÇ (Bölüm Başkanı) (0242) 310 2317 earpac@akdeniz.edu.tr
Rıdvan ERDOĞAN (Bölüm Sekreteri) (0242) 310 2312 ridvanerdogan@akdeniz.edu.tr
Prof. Dr. Erol AYRANCI (0242) 310 2323 eayranci@akdeniz.edu.tr
Prof. Dr. Sibel TUNÇ (0242) 310 2324 stunc@akdeniz.edu.tr
Prof. Dr. Osman DUMAN (0242) 310 2303 osmanduman@akdeniz.edu.tr
Prof. Dr. Pınar ÇAMURLU (0242) 310 2308 pcamurlu@akdeniz.edu.tr
Doç. Dr. Günseli TURGUT CİN (0242) 310 2306 gturgut@akdeniz.edu.tr
Doç. Dr. Önder TOPEL (0242) 310 2307 ondertopel@akdeniz.edu.tr
Doç. Dr. Sevil AKSU (0242) 310 2305 sevilaksu@akdeniz.edu.tr
Doç. Dr. Murat AKARSU (0242) 310 2310 akarsu@akdeniz.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Nadir KİRAZ (0242) 310 2322 nadirkiraz@akdeniz.edu.tr
Doç. Dr. Edip BAYRAM (0242) 310 2265 ebayram@akdeniz.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Esin AKARSU (0242) 310 2314 esinburunkaya@akdeniz.edu.tr
Öğr. Gör. Ömer KESMEZ (0242) 310 2301
(0242) 310 2330
omerkesmez@akdeniz.edu.tr
Arş. Gör. Abdullah BİÇER Dahili: 3831 abdullahbicer@akdeniz.edu.tr
Arş. Gör. Bahar KANCI BOZOĞLAN Dahili: 3828 bkanci@akdeniz.edu.tr
Arş. Gör. Tülin GÜRKAN POLAT Dahili: 3828 tulingurkan@akdeniz.edu.tr
Arş. Gör. Leyla BUDAMA AKPOLAT Dahili: 3818 leylabudama@akdeniz.edu.tr

MATEMATİK BÖLÜMÜ

Unvanı Adı Soyadı Telefon e-posta
Prof. Dr. İlham ALİYEV (Bölüm Başkanı) (0242) 310 2365 ialiev@akdeniz.edu.tr
Sevda KARAASLAN (Bölüm Sekreteri) (0242) 310 2344 matsek@akdeniz.edu.tr
Prof. Dr. A.Aziz ERGİN (0242) 310 2361 aaergin@akdeniz.edu.tr
Prof. Dr. Mustafa DEMİRCİ (0242) 310 2381 demirci@akdeniz.edu.tr
Prof. Dr. Yılmaz ŞİMŞEK (0242) 310 2343 ysimsek@akdeniz.edu.tr
Prof. Dr. Mustafa ALKAN (0242) 310 2342 alkan@akdeniz.edu.tr
Prof. Dr. Abdilkadir Ceylan ÇÖKEN (0242) 310 2321 ceylancoken@akdeniz.edu.tr
Prof. Dr. Özkan ÖCALAN Dahili: 3843 ozkanocalan@akdeniz.edu.tr
Prof. Dr. Mustafa ÖZDEMİR (0242) 310 2386 mozdemir@akdeniz.edu.tr
Prof. Dr. Mehmet CENKCİ (0242) 310 2289 cenkci@akdeniz.edu.tr
Doç. Dr. SimtenBAYRAKÇI (0242) 310 2362 simten@akdeniz.edu.tr
Doç. Dr. Melih ERYİĞİT (0242) 310 2351 eryigit@akdeniz.edu.tr
Doç. Dr. Nesrin TUTAŞ (0242) 310 2382 ntutas@akdeniz.edu.tr
Doç. Dr. Şuayip YÜZBAŞI (0242) 310 2383 syuzbasi@akdeniz.edu.tr
Doç. Dr. Mümin CAN (0242) 310 2363 mcan@akdeniz.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Gültekin SOYLU (0242) 310 2378 gsoylu@akdeniz.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Mutlu GÜLOĞLU (0242) 310 2379 guloglu@akdeniz.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Ayhan DİL (0242) 310 2380 adil@akdeniz.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Füsun YALÇIN (0242) 310 2311 fusunyalcin@akdeniz.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Yılmaz CEYLAN Dahili:3812 ayilmazceylan@akdeniz.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi M. Cihat DAĞLI Dahili: 3802 mcihatdagli@akdeniz.edu.tr
Arş. Gör. Naci ER Dahili: 3808 nacier@akdeniz.edu.tr
Arş. Gör. Murat KARAÇAYIR Dahili: 3814 mkaracayir@akdeniz.edu.tr
Arş. Gör. Nihal GÜMÜŞBAŞ ÖZTÜRK Dahili: 3801 nihalgumusbas@akdeniz.edu.tr
Arş.Gör. Çağla SEKİN Dahili: 3810 caglasekin@akdeniz.edu.tr

FİZİK BÖLÜMÜ

Unvanı Adı Soyadı Telefon e-posta
Prof. Dr. Orhan BAYRAK (Bölüm Başkanı) (0242) 310 2296 bayrak@akdeniz.edu.tr
Dilan KILIÇER (Bölüm Sekreteri) (0242) 310 2275 dilankilicer@akdeniz.edu.tr
Prof. Dr. Bülent ULUĞ (0242) 310 2272 bulug@akdeniz.edu.tr
Prof. Dr. İsmail BOZTOSUN (0242) 310 2279 boztosun@akdeniz.edu.tr
Prof. Dr. Rıza ERDEM (0242) 310 2246 rerdem@akdeniz.edu.tr
Prof. Dr. Nuri ÜNAL (0242) 310 2277 nuriunal@akdeniz.edu.tr
Doç. Dr. Yasemin KÜÇÜK (0242) 310 2315 ykucuk@akdeniz.edu.tr
Doç. Dr. Yusuf SUCU (0242) 310 2262 ysucu@akdeniz.edu.tr
Doç. Dr. Nina TUNCEL (0242) 310 2256 ninatuncel@akdeniz.edu.tr
Doç. Dr. İsmail Hakkı SARPÜN (0242) 310 2283 sarpun@akdeniz.edu.tr
Doç. Dr. Mesut KARAKOÇ (0242) 310 2284 karakoc@akdeniz.edu.tr
Doç. Dr. Melike Behiye YÜCEL (0242) 310 2278 myucel@akdeniz.edu.tr
Doç. Dr. B. Can LÜTFÜOĞLU (0242) 310 2313 bclutfuoglu@akdeniz.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Şerafettin YALTKAYA (0242) 310 2255 yaltkaya@akdeniz.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Yusuf KÜÇÜKAKÇA (0242) 310 2274 ykucukakca@akdeniz.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Deniz KAYA Dahili: 3833 denizkaya@akdeniz.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Haris DAPO (0242) 310 2405 haris@akdeniz.edu.tr
Öğr. Gör. Mustafa DERNEK (0242) 310 2280 mdernek@akdeniz.edu.tr
Arş. Gör. Aydın YILDIRIM Dahili: 3817 aydinyildirim@akdeniz.edu.tr
Arş. Gör. Cavit TEKİNÇAY Dahili: 2278 ctekincay@akdeniz.edu.tr
Arş. Gör. Kübra BAYRAK Dahili: 2288 kbayrak@akdeniz.edu.tr

UZAY BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ

Unvanı Adı Soyadı Telefon e-posta
Prof. Dr. Volkan BAKIŞ (Bölüm Başkanı) (0242) 310 6148
(0242) 310 2257
volkanbakis@akdeniz.edu.tr
Işıl CEYLAN (Bölüm Sekreteri) (0242) 310 2410 isilceylan@akdeniz.edu.tr
Prof. Dr. Zeki EKER (0242) 310 2299 eker@akdeniz.edu.tr
Prof. Dr. N. Kemal SÖNMEZ (0242) 310 2285 nksonmez@akdeniz.edu.tr
Prof. Dr. Akif ESENDEMİR (0242) 310 6149
akif@akdeniz.edu.tr
Doç. Dr. Hicran BAKIŞ (0242) 310 6139 hicranbakis@akdeniz.edu.tr
Doç. Dr. Timur ŞAHİN (0242) 310 2260 timursahin@akdeniz.edu.tr
Doç. Dr. Ali KILÇIK (0242) 310 2371 alikilcik@akdeniz.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Burçin DÖNMEZ Dahili: 3825 burcindonmez@akdeniz.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Nusret DEMİR Dahili: 3826
(0242) 310 2235
nusretdemir@akdeniz.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Murat KAPLAN (0242) 310 2244 muratkaplan@akdeniz.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Serdar SELİM (0242) 310 2353 serdarselim@akdeniz.edu.tr
Arş. Gör. Gülizar AYSAN Dahili: 3820 gulizaraysan@akdeniz.edu.tr
Arş. Gör. Nagihan ÜZMEN Dahili: 3821 nagihanuzen@akdeniz.edu.tr
Arş. Gör. Efecan TUNÇ Dahili: 3822 efecantunc@akdeniz.edu.tr

Misyon

Temel Bilimlerin ve 'humanitas' kavramının evrensel ilkeleri ile hareket eden Fakültemizin misyonu ‘quaere verum / gerçeği araştır’ ve ‘rerum causas cognoscere / olayların nedenlerini düşün’ kaidelerinden hareketle uluslararası düzeyde eğitim-öğretim ve bilimsel üretim yapmaktır.

Vizyon

Vizyonumuz Atatürk ilke ve devrimlerini rehber edinmek, Temel ve Sosyal Bilimlerin evrensel ilkelerinden hareketle bu ilke ve devrimleri sosyal hayata uygulamak ve Fakültemiz bünyesindeki Öğretim Elemanı ve Öğrencilerin uluslararası bir bilinç ve eğitime sahip olmalarını sağlamaktır.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi
Fen Fakültesi Dumlupınar Bulvarı Kampüs/ANTALYA
Tel: 0 242 - 2278900 (5 Hat)
Tel: 0 242 2278911- fax