Fakültemize Yeni Kayıt Yaptıran Öğrencilerimizin Dikkatine

Üniversitemize kayıt yaptıran tüm öğrenciler 11-15 Eylül 2017 tarihleri arasında e-Akdeniz Öğrenci Portalında yer alan http://eogrenci.akdeniz.edu.tr adresinden ders kayıt işlemi yapmak zorundadırlar.

Eksik ya da hatalı ders seçimlerinizi “Ders Bırakma ve Ders Ekleme Süresi (Ekle-Çıkar)” haftası olan 18-22 Eylül tarihleri arasında düzelterek ders seçimi işlemlerinizi tamamlayabilirsiniz.

Dersler 18 Eylül 2017 tarihinde başlayacaktır.

Beden Eğitimi ve Güzel Sanatlardan istediğiniz herhangi bir dersi seçmek zorundasınız. Bu dersler için haftalık ders programınızdaki diğer derslerle çakışma olmayacak şekilde şube seçimi yapmalısınız.


1. SINIFLAR İÇİN HAFTALIK DERS PROGRAMLARI

Matematik Bölümü

Kimya Bölümü

Fizik Bölümü

Biyoloji Bölümü

Uzay Bilimleri ve Teknolojileri Bölümü

0

Misyon

Temel Bilimlerin ve 'humanitas' kavramının evrensel ilkeleri ile hareket eden Fakültemizin misyonu ‘quaere verum / gerçeği araştır’ ve ‘rerum causas cognoscere / olayların nedenlerini düşün’ kaidelerinden hareketle uluslararası düzeyde eğitim-öğretim ve bilimsel üretim yapmaktır.

Vizyon

Vizyonumuz Atatürk ilke ve devrimlerini rehber edinmek, Temel ve Sosyal Bilimlerin evrensel ilkelerinden hareketle bu ilke ve devrimleri sosyal hayata uygulamak ve Fakültemiz bünyesindeki Öğretim Elemanı ve Öğrencilerin uluslararası bir bilinç ve eğitime sahip olmalarını sağlamaktır.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi
Fen Fakültesi Dumlupınar Bulvarı Kampüs/ANTALYA
Tel: 0 242 - 2278900 (5 Hat)
Tel: 0 242 2278911- fax